VNG: Bezuinigen gaat niet alleen om financiële doelstellingen

1

De onderhandelingen van de CAO-Wsw staan voor de deur. De sociale werkvoorziening staat van alle kanten onder grote druk.

De sociale werkvoorziening staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Het kabinet heeft al aangegeven te streven naar één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, die de WWB, Wajong en WSW hervormt. De VNG wil daar over praten en de vakbonden verzetten zich hier voorlopig fel tegen.

Naast de hervorming zal er ook enorm bezuinigd gaan worden, bezuinigingen die bovenop de korting van de rijkssubsidie gaan komen die door het kabinet Balkenende is ingezet.

Ten derde wordt ook de economische crisis hard gevoeld. De sector wordt geconfronteerd met zwaardere concurrentie en dalende inkomsten. De loonkosten stijgen ondertussen door (onder andere het stijgende minimumloon, de werkgeversbijdrage neemt ook toe (bijvoorbeeld door een hogere bijdrage aan ziektekost) en de pensioenpremie is torenhoog. 

CAO

Dit is wat betreft de VNG de achtergrond waartegen de nieuwe CAO moeten worden bepaald. De inzet voor de vereniging is duidelijk: “De VNG ziet een negatieve loonruimte bij bedrijven en acht het dan ook niet mogelijk nu in te zetten op verbeteringen in de CAO. Wel acht de VNG het van groot belang om de eerder afgesproken en noodzakelijke structurele hervorming van de pensioenregeling definitief vorm te geven.”

Gezien de roerige tijden en de onzekerheid vanuit het kabinet wil de VNG de CAO verlengen met een korte looptijd. 

Grote concequenties

Overigens wil deze opstelling ten opzichte van de CAO niet zeggen dat de VNG als een mak schaap de Haagse politiek volgt. “De VNG heeft grote moeite met de bezuinigingen op de Sw-sector die gepaard gaan met die hervormingen”, stelt het concept inzet nieuwe CAO (pdf)

De VNG constateert dat de problemen in de sector vergroot zullen worden door de nieuwe bezuinigingen. En dat zal ernstige gevolgen hebben. “De begeleiding en de ontwikkeling van Sw-medewerkers komt daarmee onder druk te taan. De VNG maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling.” 

De VNG wijst het kabinet bijzonder duidelijk op haar verantwoordelijkheid voor deze sector. “Het mag niet zo zijn dat de bezuinigingen van het kabinet puur gaan om het halen van financiële doelstellingen. Arbeidsmobiliteit moet uitgangspunt van de sector blijven.” In die strijd vindt de VNG de werknemersbonden aan zijn zijde.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

1 reactie

  1. De VNG moet vanuit haar positie van belangenbehartiger keuzes maken. De VNG is er niet om zonder meer de keuzes van het kabinet uit te voeren als de gemeentes en de werknemers in de problemen komen. Net zoals de bonden moet de VNG stelling nemen en in ieder geval de koopkracht van de werkers in de WSW via de CAO waarborgen. Het mag niet zo zijn dat deze werkers als derdegangs werknemers worden behandeld.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden