VNG kritisch over plan minder raadsleden

2

De minister van Binnenlandse Zaken stelt voor het aantal raadsleden en wethouders in gemeenten met 25 procent te verminderen. Raadsleden en de VNG vinden het een belabberd plan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten oordeelt kritisch over dit  voorstel en vindt dat door deze voorgestelde bezuinigingen de positie van de raad in gevaar komt. Bovendien vinden wij dat een filosofie over het terugdringen van het aantal bestuurders voor alle overheidslagen moet gelden.

In het voorstel van minister Spies wordt wel gesproken over vermindering van het aantal gemeente-,  provincie- en waterschapsbestuurders, maar niet over het verminderen van het aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer. In onze brief aan minister Spies van BZK gaan wij uitvoerig in op de (nadelige) gevolgen die het verminderen van ambtsdragers zal hebben.

Over Auteur

2 reacties

  1. Het lukt de rijksoverheid nooit om zelf het goede voorbeeld te geven. Ze willen van alles van anderen maar zelf doen, ho maar. Ja afslanken door taken op het gemeentelijk of provinciaal bordje te leggen, dat is makkelijk. En tezelfder tijd die partijen minder geld geven waardoor noodzakelijkerwijze wel bezuinigd en afgeslankt moet worden.
    Als de rijksoverheid zelf eerst het goede voorbeeld geeft, dan hebben ze ook kracht van argumenten om iets bij anderen af te dwingen.

  2. Bert Suijkerbuijk op

    Rijksoverheid moet beginnen met het voorbeeld te geven.
    Waarop 150 2de kamerleden, waarom 75 1ste kanerleden.
    Taken en bevoegdheden overdragen naar provincie en gemeenten en zelf geen kamerlid naar huis sturen. De kamer nog meer neuzelen over onbelangrijke zaken. Het gaat slecht in Nederland. Kijk naar de laatste cijfers. Economische groei -0,9%.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden