VNG stemt inmet herverdeling gemeentefonds

0

De VNG ziet het belang van het uitvoeren van groot onderhoud van het gemeentefonds 2015.

Daarom stemt de VNG in met het voorstel van minister Plasterk hierover. Dit staat in een brief als reactie op een verzoek tot consultatie van de minister plaatst de vereniging wel enkele kanttekeningen.

Kanttekeningen

  • de VNG kiest er voor om de onderwijsuitgaven voor het uitkeringsjaar 2016 opnieuw in kaart te brengen omdat er veel dynamiek in de uitgaven  zit.
  • de VNG pleit voor verder onderzoek naar de positie van studentenwoningen in de verdeling.
  • er moet goed worden gekeken naar de stapeling van herverdeeleffecten met het oog op de verdeling van de middelen voor de grote decentralisaties.
  • de VNG wil spoedig starten met een meer fundamentele discussie over de financiële verhouding. In die discussie moet worden gesproken over onder andere de effecten uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket, de toegenomen regionale samenwerking en de samenhang tussen de verschillende verdeelmodellen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.