VNG verzet zich tegen plannen herverdeling gemeentefonds

2

De VNG heeft minister Spies een brief geschreven met daarin het verzoek om het onderzoek naar de herverdeling te stoppen en gemeenten gerust te stellen.

De plannen voor herverdeling van het gemeentefonds gaan veel verder dan herstel van de scheefgroei tussen gemeentelijke uitgaven en de verdeling van geld uit het gemeentefonds. De voorstellen gaan over aanpassing van de grondslagen van de financiële verhouding, over objectiveerbare feiten en normatieve keuzes. De VNG wil daar met de minister over spreken voordat het onderzoek naar een nieuw verdeelmodel wordt voortgezet.

Op 16 november 2011 heeft de VNG, op verzoek van de minister van BZK, per brief advies uitgebracht over de plannen en ideeën voor aanpassing van het verdeelmodel van het gemeentefonds.

Procedureel
De VNG schrijft nu: “Tot onze teleurstelling heeft de minister in zijn reactie uiterst beknopt en vooral procedureel gereageerd. Op de inhoud van ons weloverwogen advies wordt eigenlijk niet ingegaan. Het enige aandachtspunt dat gehoor vindt, is het uitstel van de herverdeling. De eerste fase vindt niet in 2013 plaats, maar wordt opgeschoven naar 2014, tegelijk met de geplande volgende fase van de herverdeling.”

Ontoereikend
De VNG stelt dat deze handreiking volstrekt ontoereikend is. “Zij gaat voorbij aan de dringende en breed gedragen wens van gemeenten om de herverdeling uit te stellen tot het moment dat de komende decentralisatie van taken goed in de steigers staat. Dat is in ieder geval na afloop van deze raadsperiode.”

Het onderzoek naar herverdeling is in de eerste plaats gestart voor gemeenten. “Wegkijken van de bezwaren van diezelfde gemeenten, is geen optie.”

Bezwaren

In de brief aan de minister benadrukt de VNG nogmaals de twee voornaamste bezwaren tegen het onderzoek:

“Het eerste punt betreft de jaren waarop het huidige onderzoek is gebaseerd (2008-2010). Het financiële perspectief van de gemeenten is nadien sterk verslechterd, met soms ingrijpende gevolgen voor het gemeentelijke uitgavenpatroon. De herverdeling moet daarom worden gebaseerd op het meeste actuele cijfermateriaal. Niemand is gebaat met scheefgroei in de verdeling, die op voorhand al is ingebakken in de verdeling.

Het tweede punt gaat over de wijze waarop de mate van gemeentelijke efficiency in de verdeling wordt betrokken. De voorstellen hebben sterk de geur van uitvoering van gemeentelijke taken tegen zo laag mogelijke kosten. Wij benadrukken andermaal dat er scherp onderscheid moet worden gemaakt tussen kostenefficiency in de uitvoering en de keuzes ten aanzien van het niveau van voorzieningen. Wij zijn beducht voor een race to the bottom wanneer de verdeling wordt gebaseerd op de laagst mogelijke kosten van voorzieningen.”

In gesprek
De VNG heeft de minister een brief gestuurd om haar nogmaals te wijzen op de urgentie van de bezwaren van gemeenten. Voordat het traject van herverdeling wordt hervat, moet er wat de vereniging  betreft een oplossing komen die gemeenten geruststelt. De VNG wil graag met de minister hierover in gesprek.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

  1. Avatar

    Het vertrouwen in de politiek is momenteel negatief, en de oproep van de Occupy groep geeft ook weinig vertrouwen dat het zal gaan veranderen. De democratie wordt door de politiek gebruikt om de inwoners hun vrijheden en hun kapitaal af te nemen, en geeft alle redenen om ons te gaan bezinnen hoe het verder moet. De grootschaligheid en massale medewerkers bestand om ons land te besturen moet aangepast worden, want grootschaligheid van bestuur maakt alles onbestuurbaar, bureaucratisch, onoverzichtelijk en onderdrukt de inwoners. De basis van het besturen moet terug naar de gemeenten die niet bestuurd worden door grote of politieke organisaties, maar rechtstreeks gekozen bekwame onafhankelijke bestuurders die voor maar ??n belang staan: de gemeente en haar inwoners. Ook zullen ze meer invloed op de regering moeten krijgen, in plaats dan dat de regering alle macht over de gemeente heeft. Het is nu een omgekeerde wereld en dat is onacceptabel en het referendum recht van de burger op het gemeentelijk bestuur zal de belangen en de betrokkenheid van de inwoners verbeteren.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden