Voorbeelden van minder regeldruk

1

Minder regeldruk is prettig voor het bedrijfsleven en daarmee goed voor de lokale economie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een brochure gemaakt om gemeenten en bedrijven te helpen met goede voorbeelden.

In de brochure zijn praktijkvoorbeelden te vinden van de administratieve knelpunten waar bedrijven tegenaan lopen, en de manier waarop deze obstakels zijn weggewerkt. Volgens het ministerie blijkt dat meer dan de helft van de knelpunten is opgelost. Met kennis van de nodige en nutteloze regels kunnen gemeenten aan slag om de regeldruk te verminderen, wil het ministerie.

Uitleg 
De handreiking (PDF) is vooral bedoeld voor toezichthouders, maar ook voor de bedrijven zelf. Ook de ondernemers kunnen namelijk helpen bij het verlagen van de regeldruk. Toezichthouders moeten de noodzaak van bepaalde verplichtingen goed uitleggen. Bedrijven moeten op de hoogte blijven van de regels en waar nodig om tekst en uitleg vragen.

De brochure gaat over de volgende onderwerpen:

 • meten van gas en elektriciteit
 • luchtemissiemetingen
 • meten van fijnstof
 • meten van VOS-emissies
 • meten van hoedanigheid zwemwater
 • legionella-meting in collectieve leidingwater-installaties
 • bemonsteren en analyseren gevaarlijke afvalstoffen
 • keuren van vloeistofdichte vloeren
 • controleren van noodverlichtingsinstallaties
 • keuren en onderhouden van stookinstallaties
 • oplosmiddelboekhouding
 • veiligheidsrapport Besluit Risico’s Zware Ongevallen
 • akoestisch onderzoek bij niet vergunningplichtige activiteiten
 • onderzoek naar bodemkwaliteit
 • nulsituatie bodemonderzoek
 • keuringsrapporten
 • logboekverplichting brandpreventievoorziening
 • registreren van bedrijfsafval en gevaarlijk afval
 • logboek voor koelinstallaties
 • spoedig melden van ‘ongewone voorvallen’

Over Auteur

1 reactie

 1. In een recent jaarcongres van de VJK is duidelijk gemaakt waar de regeldruk voor bedrijven, instellingen en burgers, vandaan komt. Een onthutsende uitkomst voor het rijk dat zo stoer roept dat gemeenten aan deregulering wil doen. Want wat was het resultaat:
  95% van het Rijk en rijksinstellingen zoals ZBO;s;
  2% provincie;
  2% gemeente;
  1% waterschappen.

  Het uitgeven van dit soort brochures is wel leuk maar leidt de aandacht af van waar het werkelijk om gaat. Hoe kun je je rol als overheid goed en efficient spelen en op welke wijze zadel je bedrijven, instellingen en burgers met zo min mogelijk lasten op.
  Zelfcontrole werkt soms maar vaak ook niet, zie de grote schandalen van de afgelopen 10 jaar. Veel meer moet gewerkt worden aan heldere regels met duidelijke normen die in de handhaving een simpel JA of NEE opleveren. En als een bedrijf, instelling of burger er een potje van maakt, ook een straf die pijn (in de portemonnee) doet. Niet dat halfzachte gedoe van waarschuwingen, nog een keer, aanzegging dwangsom of bestuursdwang, treuzelen met constateren van misstanden vanwege het economisch belang enzovoorts. Iedereen kent de spelregels en wat bedoeld wordt met een gele of een rode kaart.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden