Waterschap tien miljoen in de plus

2

Waterschap Zuiderzeeland heeft in 2010 een positief resultaat geboekt van tien miljoen euro. Onvoorziene meevallers en scherp op de kosten letten zorgden daarvoor.

Zuiderzeeland wil het grootste deel van de tien mijoen euro in de spaarpot doen.

Het voordelige resultaat is mede tot stand gekomen door meevallers bij het belastingkantoor Tricijn, ontstaan in 2008 door het samenvoegen van belastingafdelingen van verschillende waterschappen. Tricijn inde meer zuiveringsheffing en waterschapsbelasting op gebouwen dan waarop was gerekend. Bovendien kostte Tricijn het waterschap aanzienlijk minder vanwege verbeteringen in de organisatie van het belastingkantoor. Tricijn eindigde 2,3 miljoen euro in de plus. En is daarmee een voorbeeld van hoe een samenwerking binnen de overheid tot een kostenbesparing en zelfs een winst kan leiden.

De lage rente door de kredietcrisis speelde Zuiderzeeland eveneens in de kaart. Het waterschap hoefde bovendien minder te lenen omdat 2009 ook al een positief resultaat te zien gaf. Bovendien was het werk van aannemers voor Zuiderzeeland goedkoper. Daarnaast waren er meevallers in de vorm van niet in de begroting opgenomen subsidies en extra inkomsten door het verpachten van gronden en loswallen

Over Auteur

2 reacties

  1. H. Heezen op

    Waarom n u nooit eens de meevallers doorspelen aan de burgers. Die hebben (achteraf) immers te veel betaald. Dan is het toch ook redelijk dat zij het voordeel hebben.
    Hogere reserves leiden altijd tot hogere uitgaven zonder verantwoording.

  2. J. Huizenga op

    U bent zelf verantwoordelijk voor de uitgaven van het waterschap. U heeft immers de mogelijkheid te stemmen op een partij die volgens u goed met geld kan omgaan. Bent u dit vergeten, dan kunt u tijdens een vergadering van het algemeen bestuur gebruik maken van inspreektijd. Dit wordt door de aanwezigen zeer op prijs gesteld is mijn eigen ervaring.