‘Wet HOF kost duizenden arbeidsplaatsen’

0

Door de manier waarop het kabinet de Europese begrotingsregels voor Nederland heeft vertaald dreigen miljarden gespaard vermogen op de plank te blijven liggen. Dit gaat ten koste van 40- tot 60.000 arbeidsplaatsen in heel Nederland.

Dit blijkt uit een eerste globale berekening die de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Fryslân hebben gemaakt.

De provincies hebben gespaard om te kunnen investeren in de regionale economie, maar door de wet HOF (Houdbare Overheidsfinanciën) is het bijna onmogelijk om uitgaven te doen, zo stellen de vijf.

Zij vrezen dat investeringen in mobiliteitsprojecten die de economische structuur van Nederland versterken en projecten die ten goede komen aan het woon-, werk- en leefklimaat nagenoeg stil komen te liggen of pas veel later worden uitgevoerd. Dit gaat ten koste van 40- tot 60.000 arbeidsplaatsen in heel Nederland.

 

Investeringskracht

De 5 provincies vinden het onbegrijpelijk dat in tijden van economische crisis de investeringskracht van decentrale overheden op deze wijze wordt belemmerd. “Wij investeren gezamenlijk meer dan het Rijk en dit trekt ook andere investeerders aan”, aldus de bestuurders. “Om de economie en de werkgelegenheid te stimuleren, is het essentieel dat provincies en gemeenten ruimte houden om te investeren. Ramingen van IPO, VNG en Unie van Waterschappen laten zien dat het hier gaat om 900 miljoen euro per jaar, oplopend tot een bedrag van 11 miljard aan investeringen door decentrale overheden in deze kabinetsperiode.”

 

Micronorm

De provincies willen dat co-financiering van rijksprojecten, zoals de aanleg van de A15, ten laste komt van de EMU-ruimte van het Rijk. Ook willen zij dat de minister afziet van het hanteren van de zogenaamde micronorm. De gezamenlijke decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) mogen in een jaar niet meer dan 0.5% méér uitgeven dan zij voor datzelfde jaar ontvangen. Bij de macronorm worden totale inkomsten en uitgaven voor alle decentrale overheden bij elkaar opgeteld; bij de micronorm wordt dat doorgerekend per afzonderlijke provincie, gemeente of waterschap.

 

De Tweede Kamer stemt op 23 april over het wetsvoorstel, de moties en amendementen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden