Wetsvoorstel maximumsalaris naar Kamer

0

Het plafond: 187.340 euro per jaar. Dat is het maximumsalaris voor bestuurders in de publieke en semipublieke sector, als het wetsvoorstel wordt aangenomen door de Kamer.

Het voorstel is door minister Piet Hein Donner van

Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd. Meer betalen dan het maximum

is straks verboden, als de Kamer deze nieuwe wet accepteert. Betalingen boven

het maximum kunnen dan worden teruggevorderd. De ontslagvergoeding kent een

plafond
van 75.000 euro. 

Regimes

Het voorstel gaat uit van drie beloningsregimes. Het eerste

regime bepaalt dat een beloning niet meer mag zijn dan 130 procent van een

ministersalaris: 187.340 euro. Dit geldt onder meer voor de overheden, het

onderwijs, de publieke omroep en woningbouwcorporaties. Het bedrag kan maximaal

worden aangevuld met een onkostenvergoeding van 7.559 euro per jaar en het

werkgeversdeel van een pensioen van 28.767.

Het tweede regime geldt voor zorginstellingen. Hier kan de norm hoger

liggen, omdat zij wordt vastgesteld door de minister van Volksgezondheid. Het

derde regime kent geen norm. Het geldt alleen voor zorgverzekeraars.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden