Winst BNG stijgt ondanks rem op investeringen

0

In vergelijking met de eerste helft van 2013 heeft de BNG Bank dit jaar bijna 1 miljard euro minder uitgeleend. Toch is de nettowinst toegenomen met 30 miljoen euro tot 153 miljoen euro.

“Het volume van de nieuw verstrekte langlopende leningen over de verslagperiode lag met EUR 4,7 miljard bijna 1 miljard euro lager dan over de eerste helft van 2013”, staat in het halfjaarbericht van de bank. Zeker de woningbouwcorporaties zijn huiverig om geld te lenen, maar ook bij de gemeenten is een kramp waar te nemen. “De decentralisaties van het Rijk naar gemeenten van taken zoals Jeugdzorg en de zorg voor langdurig zieken maakt decentrale overheden terughoudend met nieuwe investeringen.”

Zware tijden zijn het. “De ongunstige economische omstandigheden in combinatie met bezuinigingen of lastenverzwaringen bieden aan klanten weinig ruimte voor nieuwe investeringen. Bovendien zijn zij terughoudend vanwege voortdurend wijzigende regelgeving”, is de conclusie.

Vraag
Door het krimpen van de vraag naar leningen is de langlopende kredietportefeuille in de eerste helft van het jaar afgenomen met een half miljard euro tot een totaal van 82,7 miljard euro, wat ook geldt voor het gemiddelde van de kortlopende uitzettingen van de bank. In vergelijking met 2013 nam dit gemiddelde af met 0,6 miljard tot 5 miljard euro.

De al jarenlang durende economische onzekerheid zorgt ervoor dat de bank geen uitspraken wil doen over de nettowinst 2014.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.