Gemeentelijke kredietunie wil ondernemers helpen

0

Een kredietunie is van en voor ondernemers, maar ondersteuning vanuit de overheid blijkt van doorslaggevend belang. Voor provincies en gemeenten is het het overwegen waard om de economie in hun regio met een kredietunie te stimuleren.

  • Door: Marieke Vos

Kredietunie Groningen blijft ondernemers krediet verlenen en ook verder begeleiden. De kredietunie startte in 2014, in een tijd waarin het vanwege de economische crisis voor ondernemers lastig was om bij een bank krediet te krijgen. De crisis is inmiddels voorbij en banken geven weer makkelijker leningen, maar de Kredietunie blijft in een behoefte voorzien, vertelt Robert Wielinga, voorzitter van de Kredietunie Groningen. Het bijzondere van een kredietunie is dat ondernemers die een krediet ontvangen daarbij worden gecoacht door een ervaren ondernemer: “Dat gaat samen, je kunt geen krediet krijgen zonder coach.”

Coöperatie
Er zijn in Nederland meerdere kredietunies, Groningen was een van de eerste. Een kredietunie is een aanvulling op het bestaande systeem van kredietverlening van banken en investeerders. Het werkt als volgt: een kredietunie is een coöperatie van kredietgevende en kredietnemende leden. Allen ondernemers uit het MKB. De Kredietunie verstrekt leningen tussen de 50.000 en de 250.000 euro. Kredietunie Groningen heeft sinds 2014 tien leningen verstrekt, van gemiddeld een ton. Dat geld komt uit een centrale kas, waar de kredietgevende leden geld in storten – zij krijgen dividend als de Kredietunie als geheel een positief resultaat behaalt over het ingelegde geld. Het bestuur van de coöperatie beslist welke ondernemers krediet krijgen. De variatie van bedrijven die tot nu toe krediet ontvingen is groot: onder meer een ambachtelijke timmerfabriek, een handelsonderneming in graafmachines en een bedrijf dat digitale reclameschermen exploiteert.

Matchingsgeld
Een kredietunie is vooral van en voor ondernemers. Maar de betrokkenheid van de provincie en de gemeente Groningen bleek van doorslaggevend belang, vertelt Wielinga. De gemeente faciliteerde de start van de Kredietunie, door vergaderruimte beschikbaar te stellen en bij te dragen in de opstartkosten. Nu attendeert de gemeente ondernemers op het bestaan van de Kredietunie. De provincie droeg eveneens bij in de opstartkosten en draagt nu financieel bij, in de vorm van zogeheten matchingsgeld. Als de Kredietunie  geld uitleent, dan matched de provincie het bedrag voor 50% in de vorm van een lening. Hetzelfde geldt voor de Economic Board (die matched voor 75%). Over het uitgeleende geld ontvangen de provincie en de Economic Board een rente van 3%. In totaal is er nu 2,8 miljoen euro beschikbaar om als krediet uit te lenen. Wielinga: “Als de overheid meedoet dan wekt dat vertrouwen bij ondernemers en andersom werkt dat ook zo. Zonder overheid was het een stuk lastiger geweest om voldoende kredietgevers te vinden.”

Economisch ecosysteem
Linda Stol, teammanager Economische Zaken bij de gemeente Groningen, noemt de Kredietunie een “belangrijk onderdeel van het economische ecosysteem van de stad”. “Het mooie van een kredietunie is dat het niet alleen gaat over financiering. Er zit vaak een vraag achter en die vraag komt naar boven door de manier waarop een kredietunie werkt.” Wielinga geeft een voorbeeld: “We voeren als bestuur altijd meerdere gesprekken met een ondernemer die krediet aanvraagt. Bij een bedrijf kwamen we erachter dat die vooral geld nodig had omdat het zijn toeleveranciers binnen dertig dagen moest betalen, terwijl het voor zijn eigen klanten een termijn hanteerde van zestig dagen. Op ons advies is deze ondernemer met zijn grootste toeleveranciers gaan praten om te overleggen of die akkoord zouden gaan met een termijn van zestig dagen. Dat is gelukt. Toen was geen financiering meer nodig.”

Vertrouwen
Een belangrijke randvoorwaarde voor een geslaagde kredietunie is een ervaren bestuur, vertellen Stol en Wielinga. Stol: “Het bestuur is onbezoldigd en onafhankelijk, het is de uitdaging het juiste type mensen hiervoor te vinden.” Wielinga zocht lang naar de goede samenstelling van zijn bestuur en vond uiteindelijk een mix van deskundigheid die volgens hem nodig is: ondernemers, een bankier, een curator en een accountant. “Die kennis en ervaring heb je echt nodig, want het gaat om veel geld dat de leden van de coöperatie aan je toevertrouwen. Met vier vriendjes van de tennisclub ga je het niet redden.”

Zouden ze het andere overheden aanraden om ook een kredietunie te stimuleren? Stol: “Onderzoek eerst of er behoefte aan is in jouw regio, vraag het ondernemers. Als dat zo is, dan kan een kredietunie een heel waardevolle manier zijn om de werkgelegenheid te behouden en te stimuleren.”

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden