Regels voor bijstand en toeslagen veel te complex

0

“De regelingen voor bijstand, toeslagen, belastingkortingen en andere vormen van inkomensondersteuning zijn te complex”, stelt Actal. Mensen met een laag inkomen hebben gemiddeld met 13 verschillende regelingen te maken.

In een brief aan minister Lodewijk Asscher adviseert het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) om flink te snoeien in al die regelingen (zie bijlage). Voor heel wat mensen is het namelijk onduidelijk waar ze recht op hebben. “Met deze brief willen wij een aantal handreikingen doen om de regeldruk substantieel te verminderen voor mensen die aanspraak maken of kunnen maken op inkomensondersteuning en participatiebevordering”, schrijft Actal.

Informatie
Zo lang de regelingen nog niet zijn vereenvoudigd, is er speciale aandacht nodig voor de informatievoorziening. Websites, folders en brochures slagen er niet in om mensen goed inzicht te geven, aldus het adviescollege.

“Daarom is een individuele en persoonlijke benadering noodzakelijk, waarbij recht kan worden gedaan aan de specifieke omstandigheden van mensen. De overheid moet mensen hulp en deskundigheid bieden zodat zij weten waarop zij recht hebben en gemakkelijk een aanvraag kunnen doen. Dat kan bijvoorbeeld in de ‘keukentafelgesprekken’ die gemeenten voeren met zorgbehoevende mensen. Idealiter wordt de aanvraag – en soms zelfs de toekenning – tijdens dit gesprek geregeld.”

Complex
Gemiddeld hebben mensen met een laag inkomen te maken met 13 verschillende regelingen, en met 7 verschillende inkomens- en vermogensdefinities. “Mensen zien door de bomen het bos niet meer”, schrijft Actal. “De regelingen zijn te complex om digitaal of op papier uit te leggen.”

Vaak zijn de toekenning als de precieze omvang van de tegemoetkoming afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dit type regelingen bestaat op Rijksniveau en op lokaal niveau. “Voorbeelden hiervan zijn de bijzondere bijstand en de specifieke ondersteuning in de vorm van de Ooievaarspas van de gemeente Den Haag. Een op inkomensondersteuning aangewezen burger moet zijn weg proberen te vinden in de instanties en regelingen.”

[([003_RBIAdam-image-1162554.jpeg])]

Actal:

Regeldruk neemt toe door Jeugdwet>>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden