Opinie Rijk helpt gemeenten met tools

2

Digitaal zakendoen is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Als gemeente hoef je echter niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het Rijk heeft tools die gemeenten kunnen gebruiken

Wat zijn deze bouwstenen, wat beogen ze en hoe sluiten ze op elkaar aan?

Bouwstenen
Om digitaal zakendoen tussen ondernemers en overheden mogelijk te maken ontwikkelt en beheert het Rijk een aantal bouwstenen. Sommige zijn gericht op het ontsluiten van overheidsinformatie of identiteitsbepaling, andere op een veilige gegevensuitwisseling. De bouwstenen zijn los van elkaar ontwikkeld en kennen elk hun eigen doelstelling. Toch zijn ze goed in samenhang van elkaar te gebruiken, zoals de praktijk al her en der bewijst.

Berichtenbox voor bedrijven
Voor berichten van en naar ondernemers kunnen gemeenten gebruikmaken de Berichtenbox voor bedrijven. Deze tool van Antwoord voor bedrijven is er om procedures binnen de Dienstenwet af te handelen. Gemeenten kunnen er voor kiezen om ook andere procedures en berichtenverkeer te regelen met de berichtenbox.

Verschil met Berichtenbox voor burgers
De Berichtenbox voor bedrijven moet niet verward worden met de Berichtenbox voor burgers. Beide berichtenboxen maken veilig verkeer van berichten met rechtsgevolgen mogelijk. Maar er zijn verschillen:

  • de Berichtenbox voor bedrijven is uitsluitend gericht op (startende) ondernemers, de Berichtenbox voor burgers richt zich op burgers;
  • in verband met de Dienstenwet zijn alle gemeenten al aangesloten op de Berichtenbox voor bedrijven, de aansluiting op de Berichtenbox voor burgers is nog niet overal gerealiseerd;
  • met de Berichtenbox voor bedrijven wisselen gemeenten én ondernemers berichten uit, met de Berichtenbox voor burgers kunnen burgers zelf geen berichten versturen, alleen ontvangen.

Om de samenhang tussen de bouwstenen te bevorderen wordt nu onderzocht om beide berichtenboxen, ondanks de verschillende technieken erachter, samen te voegen.

eHerkenning
Burgers gebruiken DigiD om in te loggen op websites van de overheid. Voor ondernemers is er eHerkenning. Beide middelen worden onderdeel van een nieuw systeem van online identificatie: het eID-stelsel (elektronische identiteit). Dankzij eHerkenning weten

gemeenten met welk bedrijf ze precies zakendoen. Ondernemers schaffen zelf een eHerkenningsmiddel aan. Deze ‘digitale sleutels’ variëren in betrouwbaarheidsniveau. Voor het gebruik van de berichtenbox hebben ondernemers niveau 2+ nodig.

Omgevingsloket online
Hoewel omgevingsvergunningen deels onder de Dienstenwet valt, is afgesproken dat ondernemers deze vergunningaanvragen niet via de Berichtenbox voor bedrijven indienen. Ze gebruiken hiervoor het Omgevingsloket online (OLO). Het OLO en de berichtenbox zijn met een koppelvlak aan elkaar verbonden. Een gemeente moet de berichtenbox in de verdere procedure gebruiken als een ondernemer dat wil. De ondernemer vult dan bij contactgegevens zijn berichtenboxadres in. Ook het OLO gebruikt eHerkenning voor ondernemers om in te loggen. Nu nog niveau 1, vanaf 1 april niveau 2.

 

Ondernemingsdossier

In de horeca- en recreatiebranche kunnen ondernemers vergunningen online met hun gemeenten regelen. Dit geldt ook voor de rubber- en kunststofindustrie. De procedures hiervoor verlopen via het Ondernemingsdossier, dat met steun van het Rijk door de branche zelf is ontwikkeld. Het doel van het dossier is om ondernemers gemakkelijk digitaal informatie te laten delen met overheden. In het Ondernemingsdossier is de Berichtenbox voor bedrijven opgenomen als digitaal kanaal. Ook maakt het OD gebruik van eHerkenning voor ondernemers om in te loggen, op niveau 1.

Handelsregister en Digilevering
Sinds eind 2012 kunnen ondernemers hun berichtenboxnaam opnemen in het nieuwe Handelsregister (NHR). Daarmee geven ze aan voor de overheid digitaal bereikbaar te zijn via de berichtenbox. Het geeft gemeenten de vrije hand om alle berichten aan deze ondernemers digitaal te versturen. Daarvoor hebben gemeenten wel de berichtenboxnamen nodig. Vanaf medio 2014 is het mogelijk om die uit het NHR op te halen. Dit gebeurt via Digilevering, een generiek product voor de levering van gegevens uit basisregistraties zoals het NHR. Gemeenten moeten zich wel abonneren op Digilevering.

Digikoppeling
Gemeenten die ervoor kiezen om via de Berichtenbox voor bedrijven grootschalig berichten te versturen, doen er verstandig aan om dit proces te automatiseren. De standaardversie van de berichtenbox voor bedrijven is handmatig, maar er bestaat ook een Digikoppeling-versie, waarmee automatisering mogelijk is. Digikoppeling bestaat uit standaarden om berichten juist te adresseren, leesbaar en uitwisselbaar te maken en veilig en betrouwbaar te verzenden. Met een Digikoppeling-versie van de berichtenbox wordt de berichtenbox technisch aan een interne voorziening naar keuze gekoppeld.

Website Antwoord voor bedrijven
Om landelijke regelgeving zo overzichtelijk en toegankelijk mogelijk te maken voor ondernemers, is er de website van Antwoord voor bedrijven. Gemeenten kunnen hun ondernemers daarnaar verwijzen, zelf informatie zoeken of de open data op de website overnemen. Antwoord voor bedrijven is verder via e-mail, chat, telefoon en Twitter bereikbaar.

Samenwerkende Catalogi
Voor het ontsluiten en vindbaar maken van informatie over overheidsproducten en – diensten maakt Antwoord voor bedrijven gebruik van Samenwerkende Catalogi (SC). SC is een standaard voor het publiceren en uitwisselen van metadata. Dankzij deze metadata worden ondernemers via deeplinks doorgestuurd naar de juiste plaats van een gemeentelijke website. Het wettelijk kader voor SC is de Dienstenwet, wat inhoudt dat alle gemeenten verplicht zijn aangesloten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

2 reacties

  1. Hans Visser op

    Knap hoor! Als ‘iemand’ het nog begrijpt.
    Hoop dat er ‘iemand’ bij de gemeente is.
    ‘Iemand’ die deze bouwstenen met cement bij elkaar kan brengen voor een huis dat dan wel kan blijven (be)staan. Een huis waarin de bewoners (burgers) nog weten waar wat is en hoe wat werkt.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden