Utrecht krijgt eerste milieuzone voor bestelauto’s

0

De gemeenteraad van Utrecht heeft ingestemd met een breed pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Onderdeel van dit pakket is de eerste milieuzone voor bestelverkeer in Nederland.

De maatregelen zijn nodig om tijdig te voldoen aan de luchtkwaliteitnormen. Het voorstel van het college is gebaseerd op onderzoek en advies van Royal HaskoningDHV en TNO. De besluitvorming over de voorgenomen milieuzone personenauto’s is nog niet rond.

Het maatregelenpakket draagt niet alleen bij aan het voldoen aan de Europese normen. Doordat het de uitstoot van meest schadelijke kleinste stofdeeltjes uit verbrandingsmotoren vermindert, is de verwachting dat het ook een verbetering van de gezondheidssituatie en het leefklimaat in de stad oplevert. “Alleen al in Utrecht is er vanwege luchtkwaliteitproblematiek sprake van het verlies van naar schatting enkele duizenden verloren levensjaren”, aldus Robert van Bommel, die het onderzoek leidde namens Royal HaskoningDHV. “Met het aanpakken van de grootste vervuilers wordt er een belangrijke verbetering van het leefklimaat in gang gezet.”

Uit het onderzoek is de milieuzone personenverkeer ook als kosteneffectieve maatregel naar voren gekomen. Over deze maatregel is nog veel politiek en maatschappelijk debat. Als de maatregel doorgaat worden ook de meest vervuilende personenauto’s uit de stad geweerd. Utrechtse inwoners worden financieel gecompenseerd en met subsidieregelingen gestimuleerd om hun vuile voertuig te vervangen door een schoner voertuig. Een dergelijke milieuzone gericht op personenauto’s is nieuw in Nederland en is in Utrecht inzet geworden van een referendumaanvraag.

Arjan Eijk, namens TNO bij het onderzoek betrokken: “Oudere dieselauto’s dragen fors bij aan de luchtvervuiling, omdat ze veel schadelijke stoffen uitstoten en omdat er relatief veel kilometers mee gereden worden.” Met het weren van vervuilende voertuigen wordt de uitstoot van de kleinste en meest schadelijke stofdeeltjes zoals roet verminderd.

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat maatregelen gericht van schonere motorvoertuigen een belangrijke bijdrage leveren aan het tijdig voldoen aan de Europese luchtkwaliteitnormen. Van Bommel: “Zonder maatregelen gericht op het terugdringen van vuile voertuigen en het stimuleren van schone voertuigen is het de vraag of de Europese deadline wordt gehaald. Dat geldt niet alleen voor Utrecht, maar ook voor andere grote steden waar de concentraties vervuilende stoffen nog hoog zijn.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden