Wet Bibob leidt vaak tot papierwinkel

1

De Wet Bevorderingen Integriteitbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) is bedoeld om moeilijk te bewijzen criminaliteit te bestrijden, maar leidt ook tot veel papierwerk voor eerlijk ondernemers. Kan dat niet wat minder?

Het Landelijk Bureau Bibob is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, staat in de Kennisbank Handhaving. Het voert op verzoek van bestuursorganen integriteitscreeningen uit aan de hand van de Wet Bibob. Dit bureau heeft twee wettelijke taken:

 • Het adviseren van bestuursorganen (zoals burgemeester, college van burgemeester en wethouders en college van Gedeputeerde Staten) en rechtspersonen met een overheidstaak over de mate van gevaar van misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties
 • Bestuursorganen voorlichten en adviseren over de implementatie en toepassing van de Wet Bibob.

Advies

De adviestaak is vooral bedoeld om te voorkomen dat overheden vergunningen verlenen, subsidies verstrekken, aanbestedingen of vastgoedtransacties doen die criminelen de gelegenheid geven zwart geld wit te wassen of om andere strafbare feiten te plegen.

Als een overheid twijfelt aan de integriteit van bijvoorbeeld een aanvrager van een omgevingsvergunning dan kan ze het Landelijk Bureau Bibob advies vragen. Het bureau onderzoekt dan of het gevaar van witwassen aanwezig is. Zo ja, dan adviseert het bureau negatief. Het betreffende bevoegde gezag kan dan op basis van dat advies een negatieve beschikking afgeven.

Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter een dergelijke onderbouwing accepteert.

Regeldruk
Een probleem van de wet is dat gemeenten haar ook gebruiken om bedrijven veel tijd te laten verspillen om hun eerlijke ondernemerschap te bewijzen, stelt de VNG in een factsheet over de wet. “Voor ondernemers is een Bibob-toets een ingrijpende

en tijdrovende procedure”, staat in de factsheet. “In de praktijk blijkt dat de Bibob-toets door gemeenten niet altijd selectief wordt ingezet.”

Een voorbeeld. “Er zijn gemeenten die de BIBOB-toets consequent inzetten op alle ondernemers in een bepaalde sector. Soms wordt de Bibob-toets ook ingezet bij kleine wijzigingen, zoals het vervangen van de bedrijfsleider of het verlengen van een tijdelijke vergunning.”

Hoe dan?
Wees selectief, is het advies. “Een goed Bibob-beleid moet selectief en risicogericht zijn door de toets alleen in te zetten bij bedrijven waarbij een concreet vermoeden is van crimineel gedrag en witwassen. Hiermee worden veel onnodige BIBOB-toetsen voorkomen, zonder dat dit ten koste gaat van de effectiviteit.

Dit is het tweede deel van een serie over regeldruk. Het eerste deel, over de APV, is hier te vinden>>

Over Auteur

1 reactie

 1. W.l. Van der Gugten op

  Ik ga er wel van uit dat de wet bibop bedoeld is de criminaliteit te bevorderen .
  Wanneer de Turk Erkan F alias Predator een vergunning heeft voor een GROWSHOP in de Haagse Mandarijnstraat,
  Is het natuurlijk onmogelijk uit te leggen : dat ik in mijn voormalige verf winkel geen vergunning kreeg voor het vestigen van een fietsen zaak .
  (Reden 0,6 parkeerplaats te kort volgens Helga Veltmeier ) (gemeente )
  Of wel in Katwijk – of in den haag werkt men met krankzinnigen.
  Ik ga voorlopig uit van beide .