Trainingsdag “De kracht van zelfsturende teams” | Programma

Vrijdag 30 november 2018 -  Van der Valk Hotel Utrecht

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

09.15u

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.45u

De essentie van zelfsturende teams

 • Vijf belangrijke uitgangspunten: van vertrouwen naar visie
 • Pyramide of pannenkoek
 • Communiceren vanuit vertrouwen
 • Leiderschap vanuit zelfsturende teams
 • Waarom kiezen voor zelfsturing?
 • Wat is het vertrekpunt en wat zijn de waarden van waaruit het proces wordt ingericht?

10.20u

Indeling in teams

Uw trainers, Rick Willemsen en Anita Bakker, stellen zelfsturende teams samen. Teams maken teamafspraken op basis van gedeelde waarden en aanwezige competenties. De teams gaan aan de slag met een “running case” die als een rode draad door de dag heen loopt.

10.30u

Vertrouwen en feedback geven

Zelfsturende teams zelflerend maken

 • Hoe maak je feedback effectiever?
 • Wat maakt een zelfsturend team ook zelflerend?

De groep krijgt na korte toelichting en een rollenspel een gezamenlijke opdracht om te ervaren wat vertrouwen voor hen in een zelfsturend team betekent.

11.10u

Pauze

11.30u

Inrichten van besluitvorming binnen zelfsturende teams

Geven van ruimte en sturen op gewenste resultaten

Aan de hand van een praktijkcasus krijgen de teams een besluitvormingsopdracht. Onder druk wordt een teamoverleg gevoerd:

 • Hoe wordt omgegaan met weerstand en besluiten nemen?
 • Wat heeft het team nodig aan randvoorwaarden om gemotiveerd en zelfstandig tot actie over te gaan?
 • Hoe zorgen we ervoor dat alle teamleden hun verantwoordelijkheid nemen?

12.15u

Dilemma’s voor de manager/teamcoach

'Tot welke prijs ben ik bereid om mijn rol als manager op te geven ten behoeve van zelfsturing?' 

Aan de hand van dit soort prikkelende stellingen nemen alle teams een standpunt in over de mate van zelfsturing zoals die wenselijk is in hun organisatie. Zo zijn deelnemers in staat om hun eigen visie op zelfsturing te toetsen en aan te scherpen.

Interactieve sessie middels stellingen met gehele groep

12.45u

Lunch

13.30u

Zelfsturing in de praktijk

 • Waarom kiezen voor zelfsturing?
 • Inrichten organisatie op zelfsturing
 • Rol van management
 • Verschillende rollen binnen een team
 • Geen starre structuur, maar ruimte voor flexibiliteit
 • Creëren van draagvlak en vertrouwen

Break-out sessies – maak een keuze uit de verschillende praktijksessies

Praktijkervaring vanuit Gemeente Bodegraven 
Johan de Jager - Gemeentesecretaris van Bodegraven

Praktijkervaring vanuit Stadgenoot (woningcorporatie)
Linda Haas - Manager WoningVerhuur, Stadgenoot 

Praktijkervaring vanuit GGD West- Brabant
Ellis Franssen - Ontwikkel/verandermanager, GGD West-Brabant

14.20u

Doorloop naar 2e ronde break-out sessies

14.30u

Tweede ronde break-out sessies
Maak uw keuze uit de drie break-out sessies van de eerste ronde

15.20u

Pauze

15.40u

Is uw organisatie klaar voor zelfsturing?

Met de praktijksprekers en de trainers wordt de dag doorgenomen. U bespreekt met elkaar in hoeverre de ‘modellen’ van de verschillende praktijkvoorbeelden voor uw organisatie van toepassing zijn:

 • Wat werkt voor uw organisatie en wat niet?
 • Welke tips en aanbevelingen neemt u mee?

16.30u

Netwerkborrel

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden