Collegereeks Bedrijfsvoering in het sociaal domein

Maak de vertaalslag van de drie decentralisaties naar beleid, sturing en beheersing

3 april t/m 29 mei 2017, Nyenrode Universiteit te Breukelen

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Decentralisaties en de bedrijfsvoering aspecten.

De transformatie in het sociaal domein is voor een groot deel een verandering van bedrijfsvoering. In een getransformeerd sociaal domein is bedrijfsvoering niet meer iets van vooraf of achteraf, maar onmisbaar en geïntegreerd in het hele proces. Het vraagt om daadkracht, aanpassing en vernieuwing. Met de drie decentralisatie zijn er voor de bedrijfsvoering dus een flink aantal nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden ontstaan.

Of het nu gaat om financiën, processen, informatiemanagement of nieuwe netwerken, de oplossingen worden gevonden in bedrijfsprocessen.

De decentralisaties in het sociale domein brengen de samenwerking tussen gemeenten, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties naar een hoger niveau.

Zorg dat u de uitdagingen het hoofd biedt en de juiste sturing en advies kan blijven geven. Op het juiste moment, efficiënt, resultaatgericht en met gezag.

Er wordt ingegaan op:

 • Hoe u kunt inspelen op toekomstige ontwikkelingen
 • Strategisch Leiderschap tonen in netwerken
 • Het optimaliseren van uw werkprocessen
 • Het toenemende belang van informatiestromen
 • Hoe u inzicht en controle houdt op uw financiën.

Met onder andere hoogleraren:

In een getransformeerd sociaal domein is bedrijfsvoering onmisbaar en geïntegreerd in het gehele proces. Tijdens zes colleges geven inspirerende hoogleraren van o.a. Nyenrode Business Universiteit en diverse praktijksprekers inzicht in de decentralisaties en de bedrijfsvoering aspecten.

 • Prof. dr. ir. Jan Rotmans, Hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam, vertelt onder andere over: ‘Hoe bereid je je voor op de veranderingen tijdens de kanteling binnen het sociale domein’.
 • Prof. dr. Wim de Ridder, Hoogleraar Toekomstverkenning en Toekomstonderzoek aan de Universiteit Twente, geeft een toekomstschets van het sociale domein.
 • Prof. dr. Bob de Wit, Hoogleraar Strategisch Leiderschap en co-director van het Strategy Center, Nyenrode Business Universiteit, gaat in op: ‘De veranderende democratische verhouding tussen politiek-ambtenaren-burgers en bedrijven’.

Sinds januari 2015 zijn de decentralisaties een feit. Bedrijfsvoering van gemeenten, gemeentelijke diensten, (jeugd)zorg- en welzijnsinstellingen staan enorm onder druk. Inzicht in uw financiën is nu belangrijker dan ooit!

shot-frontpage-brochure
Download de brochure: << klik hier >>

Data Collegereeks
De colleges zijn van 15:30 tot 19:00 uur

 • College 1: 3 april 2017
 • College 2: 10 april 2017
 • College 3: 8 mei 2017
 • College 4: 15 mei 2017
 • College 5: 22 mei 2017
 • College 6: 29 mei 2017

Een initiatief van:

gemeentenu-academy