Actualiteitencongres Schuldhulpverlening | Sprekers

Actuele ontwikkelingen in de wereld van de schuldenproblematiek

14 november 2017, Jaarbeurs Utrecht

Home | Programma | Sprekers | Informatie | Inschrijven

Rik Bovenberg - Programma: 09.30u - Opening programma

Rik Bovenberg (1957), Directeur-bestuurder Maatschappelijke dienstverlening Flevoland (MDF). MDF is een hulpverlenende organisatie t.b.v de inwoners van Lelystad, Dronten en Zeewolde. De dienstverlening omvat : Schuldhulpverlening ( inclusief budgetbeheer en bewindvoering (beschermingsbewind), algemeen maatschappelijk werk ( inclusief de meer bijzondere vormen als gezinscoaching, schoolmaatschappelijk werk, buurtbemiddeling etc. en sociaal juridische dienstverlening.

Naast zijn rol bij MDF is Rik onder meer lid van het (algemeen) bestuur NVVK en is hij actief als organisator en reisleider van studiereizen naar de VS gericht op social work, schulden en armoede.

 

Rik Bovenberg

 

Nadja Jungmann - Programma: 09.45u - Actualiteiten juridisch en beleidsmatig in vogelvlucht

Nadja Jungmann is lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht. Nadja studeerde bestuurskunde in Leiden. Na afronding van haar studie begon ze aan een proefschrift over de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) op de uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening. Direct vanaf de start combineerde ze haar promotieonderzoek met het uitvoeren van beleids- en opdrachtonderzoek. Voorbeelden daarvan zijn de wetsevaluatie van de WSNP bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Of het onderzoek naar uitval in opdracht van het Landelijk platform integrale schuldhulpverlening en het onderzoek naar crediteurengedrag in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

 

Nadja-Jungmann

Nadja Jungmann

André Moerman - Programma: 10.20u - Vereenvoudiging beslagvrije voet

In 1991 is André begonnen als sociaal raadsman in Arnhem en tegelijkertijd een rechtenstudie gestart. Hij was destijds al geboeid door de problemen die cliënten met deurwaarders ondervonden. Reden om zijn rechtenstudie af te ronden met de scriptie: Grenzen aan de executie van geldvorderingen! In zijn huidige werk is hij manager materiële dienstverlening bij het Inter-lokaal;voorzitter signaleringscommissie van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR/Sociaal Werk Nederland) en  docent ‘executie en beslag’.

 

André Moerman

Erna Hooghiemstra - Programma: 11.20u - Armoede komt nooit alleen

Erna Hooghiemstra is in haar loopbaan op diverse manieren betrokken geweest bij het Sociale Domein. Ze begon als onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, is bestuurder geweest van kennisinstituten en was lange tijd lector Jeugd, Gezin en Samenleving. In al deze functies hield zij zich bezig met het versterken van mensen in kwetsbare situaties. Op dit moment werkt Erna als zelfstandig adviseur en onderzoeker. Ze is o.a. Voorzitter van de Werkplaatsen Sociaal Domein.

 

Erna Hooghiemstra

 

Roeland van Geuns - Programma: 13.15u - Sessie 1.1 - Nieuw screeningsinstrument voor schuldhulpverleners en beschermingsbewindvoerders

Dr. Roeland van Geuns  was begin jaren 80 medeoprichter van onderzoek- en adviesbureau Regioplan in Amsterdam en heeft zich de afgelopen dertig jaar ontwikkeld tot specialist op het terrein van de sociale zekerheid in de meest brede zin van het woord. Daarbinnen heeft hij altijd veel aandacht besteed aan de beleidsterreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn: bijstand, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en delen van het welzijnsbeleid.

Op basis van de constatering dat we nog volstrekt onvoldoende weten over welk soort interventies wel en niet effectief zijn voor welke burgers, is Roeland samen met een aantal andere adviseurs, verenigd in het Gilde Re-integratie en Gilde Schuldhulpverlening op zoek gegaan naar die effectieve interventies en methodieken. Deze zoektocht heeft ertoe geleid dat in samenspraak met uitvoerders een begin is gemaakt met het leggen van een kennisvloer waarop de wereld van re-integratie en schuldhulpverlening kunnen voortbouwen bij het verder ontwikkelen van aannemelijk effectieve interventies en daarna het daadwerkelijk onderzoeken daarvan op hun effectiviteit.

Roeland is per 1 april 2012 lector Armoede en Participatie bij het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI).

 

Roeland-van-Geuns

Roeland van Geuns

Wilbert van de Donk - Programma: 13.15u - Sessie 1.1 - Verbetering wet- en regelgeving ter voorkoming (verder) oplopen van schulden

Wilbert van de Donk begon zijn loopbaan in 1991 als incassomedewerker bij een gerechtsdeurwaarderskantoor in Den Bosch. In 1995 zette hij zijn carrière voort bij het kantoor waar hij nu mede-aandeelhouder van is: Janssen & Janssen gerechtsdeurwaarders in Eindhoven. In 1999 werd Van de Donk als kandidaat toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder en was hij voor het eerst bevoegd om alle ambtshandelingen te verrichten die een gerechtsdeurwaarder mag verrichten. In 2004 volgde zijn benoeming tot gerechtsdeurwaarder in Eindhoven.  

Naast zijn werk als gerechtsdeurwaarder is Van de Donk in 2001 docent Procesrecht geworden aan de  opleiding tot kandidaat gerechtsdeurwaarder, destijds aan de Universiteit Utrecht en later aan de Hogeschool Utrecht. De expertise van Van de Donk ligt op het gebied van het derdenbeslag en de beslagvrije voet. 

Vanaf 2006 heeft Van de Donk zich ook toegelegd op het geven van cursussen aan gerechtsdeurwaarders in het kader van de permanente educatieverplichting voor de deurwaarders. Zijn specialisatie ligt wat deze pe-cursussen betreft op de gebieden risicomanagement, bewijsbeslag en beslagvrije voet

Van de Donk was van 2001 tot 2007 (plaatsvervangend) lid  van de ledenraad van de KBvG. Hij was van 2007 – 2009 lid van de ministeriële commissie Van der Winkel, die de KBvG evalueerde en uiteindelijk rapporteerde met het rapport ‘Noblesse Oblige’. Van de Donk was bestuurslid van de KBvG van 2008 tot 2013 en in juni 2014 werd hij door de ledenraad van de KBvG benoemd tot voorzitter van het bestuur. 

 

wilbert-van-de-donk

Wilbert van de Donk

 

Pauline de Wit-van Shie - Programma: 13.15u - Sessie 1.3 - Toegelaten tot de Wsnp, een lot uit de loterij?

Pauline de Wit-van Schie is sinds april 2016 werkzaam als stafmedewerker bij Bureau Wsnp. Daarvoor heeft zij 17 jaar als bewindvoerder Wsnp gewerkt bij de gemeente Utrecht, afdeling Schulddienstverlening. In de functie van bewindvoerder had zij vanzelfsprekend ook veel contact met de collega’s van het minnelijk traject en is zij bekend met de toeleidende rol van buurtteams naar de schuldhulpverlening.

 

Pauline-de-Wit

Pauline de Wit-van Schie

 

Julia den Hartog - Programma: 15.45u - Ontwikkelingen binnen beschermingsbewind

Julia den Hartogh  is sinds 1 juni 2017 van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Zij vertegenwoordigt in die hoedanigheid zo’n 420 leden. Voorheen was zij als adviseur, onderzoeker, manager en trainer werkzaam binnen gemeenten, maatschappelijke organisaties, rechtspraak en onderwijs op het terrein van schuldhulpverlening en bewind.

 

Julia den Hartogh

 

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden