BOA Masterclass

Een initiatief van:

Binnentreden bij ondermijnende criminaliteit

Dinsdag 17 september 2019, Van der Valk Hotel Breukelen

Home | Programma | Informatie | Inschrijven

Gemeenten hebben in toenemende mate te maken met ondermijnende criminaliteit. BOA’s spelen een belangrijke rol in de aanpak van witwassen, hennepteelt, productie van synthetische drugs, illegaal gokken, sterke drank zonder accijns, vrouwenhandel etc. Niet alleen hebben ze een signalerende rol, maar kunnen ook worden ingezet bij aanpak ervan. Een toezichthouder heeft geen gerede verdenking nodig om binnen te treden en kasten open te maken om de gemeentelijke vergunningen te controleren!

BOA’s met toezichthoudende bevoegdheden zijn instrumenteel bij zogenaamde ‘binnentreden’, waarbij de politie in hun vaarwater mee kan gaan. Slechts enkele gemeenten zetten dit middel succesvol in tegen ondermijnende criminaliteit.

Uw eigen draaiboek ‘Binnentreden’
Wilt u meer weten hoe u dit in de praktijk organiseert? Kom naar de masterclass ‘Binnentreden bij ondermijnende criminaliteit’. U krijgt handvatten waarmee u uw eigen ‘draaiboek binnentreden’ opstelt, ter voorbereiding, uitvoering en evaluatie:

  • Gevoel en verdenking staven; welke type ondermijning denkt u aan te treffen?
  • Organisatie binnentreden (met wie /wat /waar /wanneer)
  • Communicatie & Informatiedeling
  • Evaluatie & debriefing

Uw docenten

  • Robbert van Rooij, Regisseur Handhaving publiek domein, Zuiver Regie
  • Robert Reinders, Coördinator handhaving openbare ruimte bij de afdeling vergunning & handhaving, Gemeente Arnhem

Het BOA Event 2019
Op 2 t/m 4 oktober vindt het driedaagse BOA Event plaats in Apeldoorn. Bekijk hier alle informatie rondom dit event, de programma's van de drie dagen en de verschillende inschrijfmogelijkheden. Schrijft u zich in voor de BOA Masterclass dan ontvangt u een gratis dagkaart voor het BOA Event.

Logo VIND Handhaving

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden