Plain Script.. 

Advante is een bureau voor advies, management en opleiding. Advante is gespecialiseerd in het inrichten en continu verbeteren van organisaties, waarbij de focus ligt op proces en informatie. Advante helpt gemeenten met het optimaliseren van hun bedrijfsvoering, bij het structureren van decentralisaties en het regisseren van het ‘samenwerkingslandschap’.

U wilt meer gaan opereren als een klantgerichte dienstverlener. Nieuwe wet en regelgeving zoals de Wabo, de nieuwe WRO en de basisregistraties vragen om ingrijpende maatregelen op het gebied van organisatie inrichting, proces en informatie. Deze ingrijpende wijzigingen geven u tevens de gelegenheid tot het herontwerpen van processen en het gebruik maken van (nieuwe) samenwerkingsvormen. Tel daarbij op de digitalisering in het kader van de ‘Andere Overheid’, en uw uitdaging is compleet. Er is werk aan de winkel.

Organisaties, processen, structuren en informatiestromen moeten in kaart gebracht en opnieuw ingericht worden. Mensen moeten overtuigd en betrokken worden. En terwijl de interne organisatie om alle aandacht vraagt, wilt u extern beter presteren.

Advante kan veel betekenen voor gemeenten. Advante brengt strategische inzichten, waardevolle ervaring en creativiteit mee. Tegelijk zijn we echt Advante: we steken als verandermanagers onze handen uit de mouwen. Wij helpen organisaties zichzelf verder te ontwikkelen door te inspireren en te ondersteunen; op zoek naar essenties, mensen laten samenwerken en in beweging krijgen. Advante ondersteunt bij samenwerkings- en inrichtingsvraagstukken. Of het nu gaat om het beheersen van integrale ketensamenwerking of het optimaliseren van werkprocessen (lean, six sigma). Daarnaast kan Advante begeleiden bij ‘het sturen op essenties’. Bijvoorbeeld het optimaliseren van de planning- & control cyclus, het herinrichten van de primaire functies, het inrichten van een managementdashboard of het inrichten van een SSC. Kortom, Advante assisteert gemeenten bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering.

Advante helpt u graag bij de uitdagingen en veranderingen die spelen binnen uw gemeente. Voor meer informatie en referenties verwijzen wij u graag door naar
de website.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageer