Digitaal Procederen
De procedure bij de bestuursrechter verloopt in de nabije toekomst digitaal. Het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een verweerschrift en nadere stukken, het monitoren van de voortgang van de procedure en het ontvangen van de uitspraak kunnen dan digitaal plaatsvinden.

Dit heeft ook gevolgen voor de Awb: in dit kennisdocument gaan we in de aanpassingen aan de Awb omtrent het uitwisselen van stukken langs de elektronische weg.

Download dit gratis kennisdocument >>

 Ontdek alle Kennisdocumenten:


Bestuurlijke Lus
 


Schadevergoedingsregeling milieumaatregelen


Vereisten belanghebbende

 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageer