Long Time Archiving as a Service

Long Time Archiving is voor veel bedrijven en overheidsorganisaties een slimme en kosteneffectieve oplossing voor het voor lange tijd opslaan van gegevens. Storage Quality Solutions biedt hiervoor een zeer interessante oplossing gebaseerd op blu-ray disks waarop informatie platformonafhankelijk wordt opgeslagen. Deze oplossing is nu ook als een cloud-oplossing beschikbaar.
“Meer dan tachtig procent van de gegevens die bedrijven en overheidsorganisaties vastleggen wordt zelden opgevraagd. Zonde van het geld om daar kostbare nearline of tape storage voor te gebruiken, om van de energiekosten nog maar te zwijgen”, zegt Carl Vink, directeur van Storage Quality Solutions. “Die data kan weggeschreven worden naar tape, maar is dat slim? Neem LTO – iedere twee jaar komt daar een nieuwe update van en vrijwel alle tape-apparatuur is hooguit drie generaties downward compatibel. Dat LTO een levensduur van de data garandeert van dertig jaar is dus helemaal niet relevant. Als gebruiker van LTO zul je iedere paar jaar blijven migreren naar nieuwe platformen.”

Blu-ray

Veel interessanter is een oplossing die Storage Quality Solutions heeft ontwikkeld. “We noemen dat Long Time Archiving. Daarbij gebruiken we speciale blu-ray archive disks van Panasonic die in een behuizing zijn geplaatst die ruimte biedt aan archive sets met een capaciteit tot vele terabytes. Bovendien bevat deze een server waarop de door ons ontwikkelde software voor lifecycle management staat.”
Het unieke aan deze oplossing is allereerst de levensduur van de data: 50 jaar! “Bovendien worden alle bedrijfsgegevens platformonafhankelijk opgeslagen. Wij branden namelijk niet alleen de data, maar ook het besturingssysteem, de broncode van onze lifecycle management software en een complete handleiding van het terugzetten van de data. Alles wordt uiteraard versleuteld.”
Alle data die op een blu-ray disk zijn gebrand, kunnen altijd worden uitgelezen. “De data staan op de schijf. En mocht over twintig jaar geen software meer voorhanden zijn die ze kan uitlezen, dan staat op diezelfde schijf alle software met gebruiksaanwijzing hoe de gegevens alsnog kunnen worden uitgelezen.”

As a Service

Storage Quality Solutions levert deze oplossing tot nu toe ‘on-premise’. Daar is nu ook de mogelijkheid van Long Time Archiving as a Service bijgekomen. “Een klant kan via een internetverbinding gegevens bij ons archiveren. Wij branden de schijven, die de klant zelf bewaart. Zo combineren wij een zeer robuuste en kosteneffectieve oplossing op basis van blu-ray met het gemak en de flexibiliteit van de cloud.”

Storage Quality Solutions

Nieuwe Nonnendaalseweg 255
6542 PH Nijmegen
Tel.: +31 24 8200334
www.storageqs.com
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageer