Heeft u te maken met een afvalstof?

Het begrip ‘afvalstof’ staat centraal in het afvalstoffenrecht. Met de daarbij behorende vraag wanneer iets als een afvalstof of als een grondstof moet worden aangemerkt.

Op het moment dat een stof als afvalstof wordt aangemerkt, dan heeft dit belangrijke juridische consequenties.

Gevolgen 
Welke gevolgen zijn dat? En hoe maakt u het onderscheid? U leest het in dit thematisch commentaar over Afval.

Voor wie?
Bent u als planjurist, adviseur of advocaat werkzaam binnen het omgevingsrecht? Download dan direct dit vrijblijvende kennisdocument.


Download dit gratis kennisdocument >>


 

Ontdek ook onze andere kennisdocumenten:


Werkproces Structuurvisie


Relativiteitsvereiste bij omgevingsbesluiten


Thematisch commentaar Externe veiligheid


 


Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageer