Onderwerp: Cao

Cao
Bonden eisen overleg over ambtenarenstatus

Ambtenaren vertegenwoordigd in de SCO, Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel, eisen in kort geding op overeenstemming gericht open en reëel overleg met minister Plasterk van Binnenlandse zaken.

1 2 3 19