Van onze partner Wagner

Masterclass Zingeving & Conflicthantering

0

Zingeving, in het bijzonder in relaties, is voor iedereen belangrijk. Maar waar mensen samen leven en werken ontstaan onvermijdelijk conflicten.

Boven conflicterende standpunten uitstijgen

Hoe verhouden de begrippen conflict en zingeving zich tot elkaar?

Is het mogelijk om met een goede interventie de angel uit een conflict te halen zonder dat de waarde van standpunten verloren gaat?

 

Hoe ontwikkel je zingevend leiderschap?

Deze vragen komen aan de orde in de Masterclass Zingeving & Conflicthantering.

De mens is een relationeel wezen. We gaan relaties met andere personen en partijen aan om te overleven. Binnen relaties worden fouten gemaakt en ontstaan botsingen. Zeker in een samenleving die zich in een rap tempo ontwikkelt en vraagt dat wij onze patronen vernieuwen. Hiërarchische structuren en gezagsverhoudingen veranderen en maken plaats voor horizontale machtsuitoefening. Via social media vinden onderwerpen en meningen een breed publiek en is het eenvoudig anderen te bekritiseren. Versnellen lijkt het motto en de druk die mensen daardoor voelen is hoog. Mensen ervaren regelmatig een discrepantie tussen hun drijfveren en hun daadwerkelijke effect. Het zijn stuk voor stuk bronnen van conflict.

In deze masterclass onderzoeken we de samenhang tussen de begrippen zingeving en conflict. De hypothese die we daarbij hanteren is dat elk conflict een zingevingscrisis is. Dat inzicht inspireert om boven conflicterende standpunten uit te stijgen en van daaruit nieuwe energie aan te boren. We dagen je uit de begrippen en je eigen standpunten vanuit wisselende perspectieven te beschouwen en ontleden. En we behandelen gereedschappen en interventies om conflicterende personen of partijen te verbinden, zonder voorbij te gaan aan hun eigenheid.

Wat deze Masterclass je brengt

  • Een breder bewustzijn van de begrippen conflict en zingeving en hun samenhang.
  • Interventies die je ondersteunen bij het verbinden van conflicterende partijen.
  • Inzicht in het belang van zingevend leiderschap en je eigen ontwikkeling op dat gebied.

Programma

Dag 1: Theorie en begripsvorming

Aan de hand van theoretische modellen en oefeningen exploreren we de begrippen zingeving en conflict. We onderzoeken verbanden tussen de begrippen en beschouwen ze vanuit verschillende perspectieven en dimensies. De huidige maatschappelijke context en het overheersende mensbeeld komt aan de orde. We werken met eigen thema’s naar aanleiding van ervaren conflicten en beschouwen de context en de betekenis van deze conflicten.

Dag 2: Relevante interventies

Vanuit de theorie en inzichten van de eerste dag maken we verbinding met de praktijk. We behandelen interventies die zingevend leiderschap ondersteunen en conflicten helpen hanteren. Het gaat om constructen die bij conflicten een onderlinge sfeer creëren waarin betekenisgeving kan ontstaan. We benoemen situaties en momenten waarop de interventies kunnen worden ingezet.

Startdatum en locatie

Masterclass deel 1: 5 maart 2020, 09.30 – 21.00 uur, inclusief diner.
Masterclass deel 2: 19 maart 2020, 09.30 – 17.00 uur.

Locatie: Berghotel, Amersfoort

Meer informatie?

Ontvang de uitgebreide brochure over deze Masterclass!

Over Auteur

Wagner

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden