CBS: Integratie gaat marginaal beter

0

“Wel staat de niet-westerse tweede generatie er sociaaleconomisch beter voor dan hun geïmmigreerde ouders”, is het kleine beetje goede nieuws in het verder traditioneel sombere onderzoek naar de integratie in Nederland.

“Niet-westerse tweedegeneratieallochtonen (veelal jongeren) hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt: ze zijn vaker werkloos en hebben minder vaak een vast contract dan autochtonen”, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Jaarrapport Integratie 2014.

“Ook ligt hun inkomen gemiddeld lager en zijn ze vaker aangewezen op de bijstand. Wel staat de niet-westerse tweede generatie er sociaaleconomisch beter voor dan hun geïmmigreerde ouders. Ook zijn 25-tot-35 jarige allochtonen van Turkse en Marokkaanse herkomst inmiddels bijna drie maal zo vaak hoog opgeleid als de 55-tot-65-jarigen binnen deze herkomstgroepen. Desondanks zijn ze nog altijd minder vaak hoog opgeleid dan autochtone leeftijdsgenoten.”

Meisjes
Het rapport lijkt op dat van 2013. De tweede generatie spreekt de taal beter. Meisjes doen vaak veel beter dan jongens. Ze kopen wat vaker huizen. Dat is het goede nieuws.

Dan het slechte nieuws. Kinderen van ouders die niet in Nederland zijn geboren komen flink vaker in contact met politie en justitie. In het onderwijs en op de arbeidsmarkt gaat het moeizaam. “Bovendien blijkt dat het ontbreken van een startkwalificatie zes jaar na schoolverlaten de kans op werk voor niet-westerse jongeren meer verkleint en de hoogte van het loon meer beïnvloedt dan voor autochtone jongeren”, ziet het CBS.

Thuis
“Als thuis geen Nederlands gesproken wordt, staan leerlingen er al aan het einde van het basisonderwijs slechter voor dan gemiddeld; hun scores op de Eindtoets Basisonderwijs zijn dan lager. De (eerste generatie) ouders van leerlingen van niet-westerse herkomst zijn  veel vaker lager opgeleid dan autochtone ouders. Bovendien hebben niet-westerse allochtonen van de eerste generatie over het algemeen minder vaak een baan dan autochtonen en is hun huishoudensinkomen gemiddeld lager.”

Er is nog een lange weg te gaan, is de conclusie.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden