Weinig inzicht in subsidies door gebrek open data

0

Het is nog steeds tijdrovend om inzicht te krijgen in verstrekte subsidies door overheden. Lokale open subsidie data zouden een uitkomst kunnen bieden.

Open State Foundation lanceert een nieuwe versie van Subsidietrekker.nl, een tool waarmee 162.179 subsidies van 206 overheden naar 58.432 ontvangers doorzoekbaar zijn. Hier vind je openbare subsidie-informatie van alle ministeries, 12 provincies en 89 gemeenten.

Hoewel jaarlijks van alle ministeries subsidieoverzichten worden gepubliceerd in een open formaat, is van alle gemeenten alleen Den Haag die actief open datasets met subsidiegegevens publiceert en vindbaar maakt via data.overheid.nl. Op decentraal niveau komen subsidieoverzichten alleen beschikbaar na herhaald verzoek.

Omdat het handmatig uitvragen van decentrale overheidsinformatie tijdrovend is zowel voor een hergebruiker als voor ambtenaren, pleit Open State Foundation voor een zogenoemde ‘enkelvoudige decentrale datalijst’. Dit is een lijst die de rijksoverheid in samenspraak met medeoverheden en anderen zou kunnen opstellen met datasets waarover elke decentrale overheid beschikt en die gestructureerd en volgens een eenduidige standaard duurzaam centraal ontsloten zouden kunnen worden. Open subsidie registers zijn een voorbeeld van zo’n dataset.

Onderzoek gemeenten

In Subsidietrekker.nl kun je 37.008 subsidies van 89 gemeenten vinden. Van slechts 7 gemeenten hebben zijn er data over alle drie de jaren (2013-2015). Dat is de reden waarom Open State Foundation het afgelopen jaar bij 100 gemeenten heeft onderzocht op welke manier gemeenten reageren op een informatieverzoek over subsidieregisters en open data.

Slechts 44 van 100 gemeenten stelden, na herhaald verzoek, data van subsidieregisters beschikbaar. Bij 13% van de gemeenten was het niet mogelijk het verzoek electronisch te doen. Na gemiddeld 10 dagen kwam de eerste reactie op een verzoek. Van 6 gemeenten hebben we helemaal geen reactie ontvangen. De 44 gemeenten die uiteindelijk data beschikbaar stelden hadden daarvoor 4 contact momenten en gemiddeld 12 werkdagen nodig. Van de gemeenten met een online subsidieregister hadden bijna alle gemeenten de data als PDF-bestand en niet in een open machine-leesbaar formaat online. Den Haag is de enige gemeente die meerdere jaren (2012, 2013, 2014 en 2015) subsidiedata in een open formaat heeft gemeld bij het rijksportaal data.overheid.nl. Utrecht meldde alleen subsidiedata over 2014 en de gemeente Schiedam meldde twee PDF-bestanden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden