Brabantse gemeenten leggen geschil bij

0

De ruzie tussen Waalre en de samenwerkende A2-gemeenten is opgelost. De samenwerkingsovereenkomst is beëindigd.

De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre hebben overeenstemming bereikt over het afronden van de beëindigde samenwerkingsovereenkomst van Werk & Inkomen (m.a.w. de ontvlechting van Werk & Inkomen). Burgemeester de Wijkerslooth van de gemeente Waalre en burgemeester Verhoeven van de A2-gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard tekenden de schikkingovereenkomst ondertekend. Met deze ondertekening is de beëindigde samenwerkingsovereenkomst van Werk & Inkomen tot tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond.

De gemeente Waalre besloot in 2012 om voor het onderdeel Werk  & Inkomen te gaan samenwerken met de gemeente Eindhoven, hiermee werd de samenwerking op het onderdeel Werk & Inkomen met de A2-gemeenten per 1-6-2012 beeindigd. Dit tot groot ongenoegen van de partnergemeenten. Deze eisten van Waalre een schadevergoeding van twee ton. Waalre weigerde en een regionale ruzie was geboren.

Schikking
De schikkingovereenkomst is in goed overleg tussen de betrokken gemeenten tot stand gekomen. In de overeenkomst zeggen de vier gemeenten op constructieve wijze afspraken gemaakt te hebben over de ontvlechting Werk & Inkomen. Zo is afgesproken dat Waalre de drie gemeenten een vergoeding betaalt om de kosten, die met de ontvlechting gemoeid zijn, te dekken. De hoogte van de vergoeding wordt niet bekend gemaakt.

Daarnaast worden de vijf boventallige medewerkers van W & I Waalre bij eventuele toekomstige vacatures bij de afdeling Werk en Inkomen van de GR Samenwerking A2-gemeenten gedurende maximaal 2 jaar beschouwd als zogenaamde interne kandidaat.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden