Minister Schultz en regio’s tekenen voor zoetwatervoorziening

0

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), regionale bestuurders en andere partijen hebben concrete afspraken ondertekend om samen de beschikbaarheid van zoetwater voor de lange termijn veilig te stellen.

Na het vorig jaar gepresenteerde Deltaprogramma kunnen de regio’s nu daadwerkelijk aan de slag met de verschillende zoetwatermaatregelen. Zo krijgt het IJsselmeer een buffer van 20 centimeter in het waterpeil, waaruit omliggende regio’s kunnen putten voor zoetwater. Voor de verschillende maatregelen komt € 150 miljoen beschikbaar uit het Deltafonds.

“Zoetwater is van levensbelang voor de economie en leefbaarheid van ons land. 17 procent van ons bruto nationaal product wordt verdiend met zoetwater. Water is van ons allemaal en ik ben blij met de voortvarende wijze waarop bestuurders, bedrijfsleven en andere partijen in de regio’s met ons samenwerken. Ik bespeur bij iedereen veel energie om de plannen uit te voeren”, aldus minister Schultz.

Aanvullende afspraken Regio Oost

In de regio Oost ondertekenden 112 partijen eerder zelf al de bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Dit zijn onder meer de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Drenthe, de vijf betrokken waterschappen, bijna 80 gemeenten, terreinbeheerders, verenigingen voor particuliere grondeigenaren, natuur- en milieufederaties en de landbouw en tuinbouworganisatie. In de regio’s Oost en Zuid Nederland liggen de hoge zandgronden. Hier is slechts een beperkte aanvoer van water mogelijk. Dit deel van Nederland is dus met name afhankelijk van regenwater. Nu al zijn er perioden met ernstige droogte. Daarnaast vormt klimaatverandering een bedreiging voor de beschikbaarheid van schoon water.

Ook drinkwaterbedrijf Vitens en Waterleidingsmaatschappij Drenthe ondertekenden de bestuursovereenkomst.

Investeringen

Het totaal aan investeringen voor de maatregelen uit het Deltaplan Zoetwater bedraagt € 365 miljoen voor de periode 2015 tot 2021. Hiervan komt € 150 miljoen uit het Deltafonds. De verschillende regio’s zorgen voor het overige deel van de financiering.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden