Nieuwegein start met woonservicezones

0

Een stad voor iedereen, dat is wat Nieuwegein wil zijn. Tien organisaties ondertekenden 6 september het gelijknamige convenant ´Nieuwegein, stad voor iedereen 2010 – 2013´.

Met dit convenant spreken de organisaties uit samen te werken aan prettige en levensloopgeschikte wijken voor alle inwoners. De ondertekenende organisaties zijn: gemeente Nieuwegein, Mitros, Portaal, Jutphaas Wonen, Vitras/CMD, Zorgspectrum, Stichting Welzijn Nieuwegein, Gezondheidscentrum De Roerdomp, Indigo en SBO De Evenaar.

Doel van de samenwerking is het ondersteunen van de kwaliteit van leven voor Nieuwegeiners. Hierbij gaat het zowel om wonen, welzijn, zorg, werk, inkomen, vrijwillige inzet, gezondheid, onderwijs als sport en bewegen. Ongeacht leeftijd, sociaal economische situatie of beperkingen moeten inwoners van Nieuwegein lang zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn, participeren in de stad en kwaliteit van leven ervaren. Daartoe ondersteunen de gemeente Nieuwegein en maatschappelijke organisaties de inwoners en stimuleren zelfsturing en ontwikkeling waar mogelijk.  In de ondersteuning wordt uitgegaan van wat mensen wel kunnen, niet van beperkingen.

Zones
De tien organisaties werken de komende jaren met elkaar en andere organisaties als de bibliotheek, gezondheidscentra en onderwijsinstellingen verder in vijf zogenoemde woonservicezones. Eén of meer wijken vormen een woonservicezone. Daarin worden woon-, welzijn- en zorgvoorzieningen afgestemd zijn op het karakter en de behoefte van de wijk(en).


Werkwijze

In elke woonservicezone is een groep van uitvoerende professionals onder leiding van een gemeentelijke wijkmanager actief om ontwikkelingen en knelpunten in de wijk(en) te signaleren, oplossingen aan te dragen en nieuwe kleinschalige diensten uit te voeren. De analyse van knelpunten en voorgestelde oplossingen worden via de wijkplatforms besproken met inwoners. Samen met de inwoners en vrijwilligersorganisaties wordt vervolgens aan oplossingen gewerkt.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden