Provincie: Alleen kantoren in steden

0

De provincie gaat zich kritisch opstellen bij verzoeken om nieuwe kantorenlocaties in Zuid-Holland te ontwikkelen.

Het gaat om de grotere

locaties die gemeenten nog niet in bestemmingsplannen hebben opgenomen.

Dit soort plannen kan alleen nog op goedkeuring van de provincie rekenen

als de kantorenlocaties zich in stedelijke centra bevinden en in de

buurt van goed openbaar vervoer.

Dat staat in de

geactualiseerde Provinciale Structuurvisie (PSV) die GS op 23 augustus

hebben vastgesteld. In deze actualisatie beperkt de provincie de

stedelijke centra waar nog nieuwe kantoren mogelijk zijn. Ontwikkelaars

en gemeenten moeten ook de zogeheten SER-ladder toepassen. Dat betekent

onder meer dat eerst de beschikbare, leegstaande kantoorruimte moet

worden benut voordat er van nieuwbouw sprake kan zijn.

Overschot

Gedeputeerde Liesbeth Spies

van Ruimtelijke Ordening zegt dat de bijstelling van de PSV inspeelt op

de ingezakte kantorenmarkt. “Wij maken ons zorgen over het overschot aan

vierkante meters dat nu op de tekentafels ligt. Dat is vier keer zoveel

als waar de komende tien jaar behoefte aan is. We moeten ervoor waken

dat we straks bouwen voor leegstand. Door juist nu te gaan temporiseren,

kunnen we schaarste creëren.“

Ook voor de woningbouw en voor

bedrijventerreinen wil de provincie met gemeenten en regio’s overleggen

hoe de capaciteit kan worden teruggebracht.

De ruimtelijke

ordeningskaart in de PSV (functiekaart) is op verzoek van diverse

gemeenten op een aantal plaatsen gewijzigd. In totaal verzochten 26

gemeenten de functiekaart aan te passen met in totaal 47 verschillende

verzoeken. Daarvan heeft de provincie er 30 gehonoreerd.

Glastuinbouw

Voor glastuinbouw wijst de

PSV locaties in de gemeenten Binnenmaas en Nieuwkoop aan. Een

outletcentre was in de vorige PSV nog voorzien in Alphen aan den Rijn.

Nu de ontwikkelaar daar zich heeft teruggetrokken, is op verzoek van de

gemeenten het Bleizo-terrein op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk

aangewezen als locatie waar een dergelijke voorziening zich kan

vestigen.

Wel zal onderzoek moeten uitwijzen dat zo’n centrum de lokale

detailhandel niet ontwricht. GS hebben verder besloten mee te werken aan

de legalisering van de kartbaan in gemeente Strijen.

De provincie heeft in de

geactualiseerde PSV een begin gemaakt met meer sturing op ruimtelijke

kwaliteit. Daartoe is de kwaliteitskaart aangepast. Op deze kaart is te

zien welke ruimtelijke kwaliteiten in de verschillende landschappen in

Zuid-Holland bestaan. Gemeenten en regio’s wordt verzocht daarmee

rekening te houden in hun ruimtelijke planvorming.

Om de ruimtelijke

kwaliteit in Zuid-Holland verder te versterken, gaat de provincie met de

regio’s gebiedsprofielen maken. Deze zullen ook een rol spelen bij

nieuwe bestemmingsplannen.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden