Kiesraad adviseert wijzigingen in Kieswet wegens gegevensbescherming

0

In een conceptwetsvoorstel wordt voorgesteld om de Kieswet en de Wet raadgevend referendum (Wrr) aan te passen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). De Kiesraad laat weten zich zich grotendeels in het wetsvoorstel te kunnen vinden, maar adviseert onder meer om veilig te stellen dat de bezwaren in de processen-verbaal van stembureaus ongewijzigd blijven.

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) geeft burgers die hun persoonsgegevens verstrekken bepaalde rechten en geeft tegelijkertijd degenen die deze persoonsgegevens verwerken bepaalde plichten. Bij de verkiezingsprocedure kunnen deze rechten en plichten in sommige gevallen niet zonder aanpassingen gelden; bijvoorbeeld bij de kandidaatstellingsprocedure. Nadat het centraal stembureau heeft besloten de naam van een kandidaat op de kandidatenlijst te handhaven, kan het de naam daar niet meer van schrappen. Zelfs niet als de kandidaat daar zelf om zou verzoeken.

Bijzondere aard
Vanwege de bijzondere aard van het verkiezingsproces adviseert de Kiesraad om enkele uitzonderingen op te nemen in het conceptwetsvoorstel, namelijk om:

  • Nederlanders in het buitenland die zich als kiesgerechtigde willen registreren te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens door deze informatie op het registratieformulier te vermelden
  • te onderzoeken of een uitzondering mogelijk is voor de verplichting om de inleveraar van de kandidatenlijst te informeren over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De kandidaten, de vervangers voor het herstel van verzuimen en de gemachtigden van politieke partijen worden namelijk ook niet geïnformeerd over de verwerking van hun persoonsgegevens.
  • veilig te stellen dat de bezwaren in de processen-verbaal van stembureaus ongewijzigd blijven
  • te waarborgen dat de kandidatenlijsten, zoals die onder kiesgerechtigden worden verspreid, hetzelfde zijn als de kandidatenlijsten, zoals die door het centraal stembureau zijn vastgesteld
  • na te gaan hoe met de rechten van burgers moet worden omgegaan in relatie tot het feit dat stembureaus stempassen van kiesgerechtigden die hun stem hebben uitgebracht, bewaren
  • centraal stembureaus te verplichten kopieën van identiteitsbewijzen van kandidaten niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk.

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is vanaf volgend jaar van kracht en vervangt de Europese Privacyrichtlijn. Hierdoor wordt ook de Wet bescherming persoonsgegevens ingetrokken. De bepalingen van de Avg gelden – anders dan onder de Wet bescherming persoonsgegevens – óók voor de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van het verkiezingsproces.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden