Ondermijning met stip in Top 10 veiligheidsthema’s

0

Prioriteiten voor veiligheid veranderen bij gemeenten. Hoewel inbraak gewoon op één blijft staan natuurlijk.

Dit blijkt uit het meest recente 2-jaarlijkse onderzoek dat adviesbureau BMC heeft verricht in opdracht van de VNG. De top 10 van inhoudelijke veiligheidsthema’s voor de komende jaren is voor een groot deel het zelfde als die van de afgelopen jaren. Zo blijven de inbraak, overlast van jongeren en overlast in de woonomgeving de top drie vormen.

Opvallend is evenementenveiligheid en ondermijning als thema’s stijgen en rampen- en crisisbeheersing juist als minder belangrijk gezien worden. De nieuwkomer ‘softdrugsproblematiek’  (in plaats van veiligheid rond uitgaan) is het afgelopen jaar ook veel in het nieuws en sterk gerelateerd aan het thema van de georganiseerde criminaliteit.

De top 10:

  1. Inbraak woningen en bedrijven
  2. Overlast in de woon- en leefomgeving/woonoverlast
  3. Overlast jongeren/jeugdgroepen
  4. Alcohol- en/of drugsgebruik jongeren
  5. Onveiligheidsgevoelens burgers
  6. Veilige evenementen
  7. Handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit
  8. Verkeersveiligheid
  9. Rampen en crisisbeheersing
  10. Softdrugsproblematiek

Het beeld bij de gedane en verwachte investeringen in veiligheidsdossiers sluit veelal goed aan bij de prioritering van veiligheidsthema’s. Hoog scoort het dossier woninginbraak. Een toename van investeringen is er bij de clusters ‘Leefbaarheid, kwaliteit woonomgeving’ (onder meer de dossiers woonoverlast, psychiatrische patiënten/verwarde personen en subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel burgers) en ‘Ondermijning, georganiseerde criminaliteit‘ (onder meer handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit ). Opvallend hoog scoort het dossier betrokkenheid burger: voor dit dossier worden overall de hoogste investeringen verwacht.

Congres: Dag van de ondermijning

Laat u tijdens de Dag van de Ondermijning bijpraten (door oa Pieter Tops en Bernard Welten) over signalen, impact en een gezamelijke aanpak! Meer informatie >>

Organisatie en sturing

Ook is onderzocht wat de belangrijkste organisatie en sturingsthema’s zijn. Daar is wel een duidelijke kentering ten op zicht van de voorgaande jaren zichtbaar. Het formuleren en vaststellen van een integraal veiligheidsbeleid zakt fors en het thema regierol gemeente valt zelfs helemaal uit de top 10. Daarentegen manifesteren de thema’s samenwerking strategische partners en prioriteiten afstemmen met veiligheidspartners zich duidelijk. Verder valt op dat gemeenten duidelijk belang hechten aan inhoudelijk strategische keuzes ten aanzien van integrale veiligheid (zoals betrokkenheid burgers). En ook afstemming met de robuuste basisteams van de politie is een belangrijke nieuwkomer.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden