Onderwerp van gesprek: vernieuwen van lokale democratie

0

Aan het begin van het nieuwe jaar is het vernieuwen van de lokale democratie en het betrekken van inwoners in verschillende gemeenten onderwerp van gesprek. In Haarlem is bijvoorbeeld een ‘Maand van de Democratie’ georganiseerd om te praten over inspraak. 

Maand van de Democratie

Rondetafelgesprekken, discussies, gesprekken op straat, lezingen, enquêtes en workshops. Van 15 januari tot 15 februari organiseert de gemeente Haarlem de Maand van de Democratie. Tijdens verschillende momenten en evenementen wil de gemeente het gesprek voeren over de Haarlemse lokale democratie. De ideeën en suggesties die hieruit voort komen, kunnen als voorstellen worden voorgelegd aan gemeenteraad.

De maand volgt op ambities uit het coalitieakkoord om ‘meer ruimte te bieden aan Haarlemmers om samen de stad te maken.’ Volgens de gemeente willen veel inwoners vaker meepraten, meedenken en meedoen. Hiervoor gaat de gemeente de proef op de som nemen. ‘De komende jaren gaan we daarom experimenteren met nieuwe vormen van democratie. Digitaal meedenken bijvoorbeeld, of op bepaalde thema’s ruimte bieden aan de wijk om mee te sturen op waar het geld aan uit gegeven wordt.’ 

De aankomende maand is bedoeld om te inventariseren: ‘Voordat we de invulling van deze experimenten doen, willen we eerst goed horen van Haarlemmers zelf waar zij behoefte aan hebben.’ Na afloop wordt alle input en resultaten verwerkt tot een aantal concrete aanbevelingen aan het gemeentebestuur.

Rotterdamse inspraak

De vernieuwing van democratie werd ook in Rotterdam ter tafel gebracht. Joost Eerdmans, partijleider van Leefbaar Rotterdam, zei tegen een eventuele herbenoeming van burgemeester Aboutaleb te stemmen als er niet een vorm van inspraak is door Rotterdammers. Dat schrijft het AD. Leefbaar Rotterdam wil dat inwoners worden betrokken bij de keuze. Als dat niet gebeurt, dan stemt de partij tegen de benoeming.

Samenspel

Burgemeester Tigelaar van Leidschendam-Voorburg sprak in zijn nieuwjaarstoespraak onder andere over het vernieuwen van de lokale democratie. Het vraagt volgens hem ‘om nieuwe vormen van bestuur en nieuwe invulling van beleid en dienstverlening.’ In zijn toespraak pleit hij voor ‘samenspel’. ‘Dat vernieuwde samenspel is nodig om effectief te kunnen zijn in beleid en uitvoering, om ruimte te geven aan eigen initiatief, om verantwoordelijkheden ook daar te laten waar ze horen. Deze antwoorden vinden we alleen in dat samenspel. We zullen het met gemeenteraad, college, gemeentelijke organisatie én inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven moeten invullen.’

Binnenkort start de burgemeester daarvoor gesprekken. ‘Samen de ruimte binnen het wettelijk en staatsrechtelijk kader zoeken om de wensen en inzichten die er leven in te vullen en vernieuwing te geven in de lokale democratie.’ Zelf zegt hij het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld bewonersgroepen en wijkverenigingen over ‘wat hen bezighoudt, wat zij nodig hebben om te kunnen functioneren, welke rol zij voor zichzelf zien om te participeren in de lokale democratie.’

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden