Vier risico’s in wetsvoorstel Schatkistbankieren

0

De VNG hoopt te redden wat er mogelijk nog te redden valt. “Wij zijn nog steeds van mening dat het een aantasting van de autonomie betreft.”

De vereniging is het niet eens met het verplichte schatkistbankieren, maar helpt wel mee aan de invoering van het betwiste principe. “Wij geven de Tweede Kamer de volgende punten mee voor de behandeling van het wetsvoorstel”, schrijft de VNG:

  • In de wet opnemen van een einddatum voor het verplicht schatkistbankieren;
  • Een compensatieregeling voor het kleine aantal gemeenten dat structureel overtollige financiën heeft;
  • Laten vervallen van het plafond van 2,5 miljoen euro bij de doelmatigheidsdrempel;
  • Schrappen van regels voor onderling lenen aangezien hierdoor de financiering van gemeenschappelijke regelingen in gevaar komt.

Volgens een grote meerderheid van de gemeenten betekent de boekhoudkundige truc die schatkistbankieren wordt genoemd een verlies van 300 tot 400 miljoen euro voor alle gemeenten, slechts bedoeld om de Europese Unie cijfermatig tevreden te houden. Slechts statistisch gezien helpt dit namelijk om het emu-tekort virtueel te verlagen.

Bruto schuldquote
“Wij kunnen enig begrip voor de maatregel opbrengen, omdat in de huidige onstuimige tijden er tijdelijk een positief effect kan uitgaan van een lager gerapporteerde bruto schuldquote”, schrijft de vereniging aan haar leden. “Gezien dit effect slechts tijdelijk is, missen wij een horizonbepaling in het wetsvoorstel, die bij een lagere schuldquote dan 60 procent van het bbp de wettelijke verplichting tot schatkistbankieren door decentrale overheden ongedaan maakt.”

Toch heeft de VNG nog wel een beetje waardering voor het wetsvoorstel. Ruim 360 gemeenten hebben geen overtollig middelen en leveren daarom geen substantiële bijdrage aan het administratief terugbrengen van de emu-schuld. “Wij zijn daarom blij met de toegezegde doelmatigheidsdrempel uit het financieel akkoord van 0,75 procent van het begrotingstotaal van de desbetreffende decentrale overheid. Bij een banksaldo beneden deze drempel hoeven decentrale overheden de overtollige middelen niet bij de schatkist aan te houden.”

Hoewel, “de drempel bevat een plafond in de vorm van een maximum van 2,5 miljoen euro”, ziet de vereniging. “Naar nu blijkt is deze aftopping voor gemeenten met een omvang die veel groter is dan 100.000 inwoners, te klein.” De aftopping bij 2,5 miljoen moet losgelaten worden, is het advies.

Rendementsverlies
Het Agentschap van de Generale Thesaurie is wel positief: “deelnemende instellingen houden hun publieke middelen aan op de eigen rekening-courant bij het ministerie van Financiën en ontvangen hiervoor een scherpe rentevergoeding.” Toch is een van de grootste kritiekpunten juist dat gemeenten minder rente ontvangen door de schatkistconstructie, en de VNG vraagt het ministerie om een compensatie voor dit verlies van gemeenten.

Dan is er nog de grote twijfel over nieuwe regels voor het onderlinge lenen tussen overheden. Doe het niet, zegt de VNG. “Wij vragen u in het kader van nut en noodzaak aan de minister te vragen om de ministeriele regeling voor het nader vormgeven van het onderling lenen uit het wetsvoorstel te schrappen.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden