VNG-brief aan Tweede Kamer over Wmo

0

Met het oog op het Kamerdebat van aanstaande woensdag 9 september over de hervorming van de langdurige zorg heeft de VNG een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hierin vraagt zij aandacht voor een aantal ontwikkelingen die gemeenten zorgen baren

Lokaal speerpunt

De VNG vraagt in de brief de aandacht voor een aantal speerpunten. Zo vindt zij dat oplossingen ‘lokaal worden gevonden’
Het draait om wat er dichtbij de burger gebeurt: in zijn directe omgeving, in zijn wijk en zijn gemeente. Het lokale speelveld moeten de ruimte krijgen om met nieuwe werkwijzen te komen.

‘Eigen bijdrage als melkkoe
In de brief reageert de VNG nogmaals op berichtgeving dat gemeenten de eigen bijdrage als melkkoe gebruiken. Vervolgens startte zij hier zelf met de CAK een onderzoek naar. In de brief verklaart de VNG dat de gemeenten binnen de gegeven grenzen opereren.

Herbeoordeling

Daarnaast pleiten zij voor een verzachting van de taakstelling die gemeenten voor 2016 is opgelegd, de zogenaamde ‘herbeoordelingsgesprekken’, die zijn zoals reeds eerder door de VNG niet haalbaar binnen de eerder door de staatssecretaris gegeven termijn.

Beschermd wonen in gevaar

Verder wordt in de brief aandacht gevraagd voor ‘beschermd wonen’, dat volgens de VNG in gevaar is: “De staatssecretaris moet zijn belofte gestand doen dat elke individuele gemeente de financiële middelen ontvangt die hij nodig heeft om zijn wettelijke opdracht (een vijfjarig overgangsrecht voor BW-cliënten) uit te voeren. Oók als dat leidt tot een stijging van het macrobudget.”

Minder administratieve lasten levert geld op voor de zorg

Stroomlijning van administratieve processen levert geld op dat aan de zorgverlening kan worden besteed. “De Werkagenda laat zien dat gemeenten en aanbieders samen goed in staat zijn om de bureaucratie te verminderen.”

De brief wordt besloten met het punt dat ‘Integrale benadering essentieel is. “Gemeenten willen de nieuwe taken op het terrein van ondersteuning, jeugd en werk integraal oppakken. Er zijn echter nog knellende kokers in de wet- en regelgeving”.

Hier de brief van de VNG aan de Tweede Kamer

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden