VNG: Budget Wmo blijft mistig

0

Over het macrobudget Wmo en Jeugd is weer iets meer bekend, maar genoeg is dat niet. De VNG ziet nog vier problemen.

Naar aanleiding van de bevindingen van de Rekenkamer heeft de VNG de volgende opmerkingen:

  1. “We willen meerjarige afspraken maken over de systematiek en een inhoudelijke onderbouwing van de toegepaste percentages voor volumegroei
  2. We willen volstrekte helderheid over de gehanteerde kortingspercentages. We zijn het met de Algemene Rekenkamer eens dat de bezuinigingsopdracht  voor gemeenten onherleidbaar is, dat maakt de uitgangspositie onhelder
  3. De gevolgen van extramuralisering zijn te beperkt berekend. Naast begeleiding en huishoudelijk hulp krijgen gemeenten ook te maken met extra uitkeringen, vervoer, woningaanpassingen en hulpmiddelen. Dit alles zit onvoldoende in het budget.
  4. Er is een financieel risico voor gemeenten omdat zij het 10-uurscriterium voor het pgb niet mogen toepassen. We willen op korte termijn afspraken maken over de uitvoeringskosten verbonden aan de pgb-trekkingsrechten.”

Dan is er nog het zorgakkoord, dat niet is meegenomen in de berekeningen van de Algemenen Rekenkamer. Verder vindt de vereniging 43 miljoen euro aan uitvoeringskosten een krap budget voor de taken.

De VNG hoopt dat de Eerste Kamer bij de behandeling van de nieuwe Wmo haar opmerkingen serieus neemt.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden