VNG: Verwarring over normen dienstverlening

0

Er komen signalen uit de gemeentelijke uitvoeringspraktijk over de minimumbranchenormen voor gemeentelijke dienstverlening. Om verwarring te voorkomen, geeft de VNG een nadere toelichting op de minimumbranchenormen.

De toelichting heeft betrekking op de normen voor e-mails, brieven en de omgevingsvergunning.

Normen voor e-mails en brieven

 • Bij de minimumbranchenorm voor e-mail gaan wij uit van een centraal

  e-mailadres. De minimumbranchenorm is niet bedoeld voor e-mails die

  binnen komen bij individuele medewerkers;
 • Bij e-mails geldt enerzijds dat de afzender op kortere termijn

  antwoord verwacht dan bij een brief. Anderzijds komen ook ingewikkelde

  vragen binnen per e-mail. In dat geval kan de e-mail als brief in

  behandeling worden genomen, waarna de termijn voor brieven geldt. Dit

  wordt in de ontvangstbevestiging gecommuniceerd naar de afzender;
 • Bij alle contactkanalen (telefoon, brief, balie, e-mail,

  website) is als minimumbranchenorm opgenomen dat de de burger/klant de

  gelegenheid krijgt aan te geven of zijn/haar vraag is beantwoord. Zo

  niet, dan kan desgewenst een specialist worden ingeschakeld. Voor de

  goede orde wordt opgemerkt dat hier met een  'specialist' ook een

  backoffice-medewerker wordt  bedoeld.

Omgevingsvergunning

 • De minimumbranchenorm geldt alleen als sprake is van een volledige

  vergunningsaanvraag. Met het oog daarop is bij de minimumbranchenorm

  voor de gemeentewebsite opgenomen dat de indieningsvereisten op de

  gemeentelijke website staan;
 • De termijnen van 8 en 26 weken bij de minimumbranchenorm

  omgevingsvergunning gelden dus alleen wanneer de indiener  – naar het

  oordeel van de gemeente – een volledige vergunningaanvraag heeft

  ingediend.

Ledenbrief
De VNG heeft in maart 2011 een

ledenbrief modelkwaliteitshandvest minimumbranchenormen verstuurd.

Hierin wordt het belang aangegeven van de minimumbranchenormen als

ondergrens van gemeentelijke dienstverlening.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden