Samenwerking laat inwoners weer meedoen

1

Oudewater Werkt! draait dan om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven.

Inwoners van Oudewater, die geen werk of andere vorm van dagbesteding hebben, krijgen sinds kort ondersteuning op maat. Onder het motto ‘Oudewater Werkt!’ hebben de gemeente, sociale werkvoorziening, Welzijn Oudewater, UWV, Abrona (VG), Kwintes (GGZ), Leerplicht en Boogh Arbeid hiervoor de handen ineengeslagen. De vragen van inwoners staan centraal, los van alle bestaande organisatiestructuren, schotten en financieringsstromen. Deze andere manier van werken stimuleert de eigen kracht van de inwoners en benut de bestaande voorzieningen in Oudewater zo optimaal mogelijk.

Door de overgang van AWBZ naar WMO zijn niet meer de grondslagen richtinggevend, maar draait alles om inwoners met een ondersteuningsvraag. Bovendien zorgt de veranderde regelgeving, waar het gaat om participatie, voor een forse transformatie van het sociale domein. Deze twee ontwikkelingen raken elkaar in steeds meer gemeenten en vanuit dit perspectief is Oudewater Werkt! ontstaan. De eerste ideeën kwamen op tafel tijdens een brainstorm van Ad de Regt, wethouder Sociale Zaken van Oudewater, en bestuurder Jan Duenk van Abrona.

[([002_482_rb-image-2876317.jpeg])]

Congres: Innovatie in de Wmo

Maak kennis en leer van Oudewater Werk(t), en ook met andere innovatieve samenwerkingen. Meer informatie >>

Inclusie

In de huidige samenleving wordt iedereen, dus ook kwetsbare mensen, geacht mee te doen. Maar voor mensen met een rugzakje, zoals WIA en Wajong, is dit vaak lastig. Als iedereen kan meedoen, dus ook inclusie van mensen met een verstandelijke beperking, vraagt dat van organisaties om verder te kijken dan alleen hun eigen doelgroep. Oudewater Werkt! draait dan ook om het leggen van lokale verbindingen: het benutten van kennis en ervaring van andere organisaties, zoals welzijn, zorg, sociale werkvoorziening en bedrijfsleven. Waar mogelijk zetten zij hun locaties breder in om inwoners van Oudewater aan een baan te helpen of in elk geval weer in beweging te krijgen. Iedereen heeft talenten en moet kunnen meedoen. Daarom staat het lokaal vinden en verbinden van alle vormen van werk centraal: van vrijwilligerswerk, sociale activering, re-integratie, dagbesteding tot (deels) betaald werk.

Tussen wal en schip
‘Oudewater Werkt!’ richt zich op meerdere doelgroepen. In Oudewater wonen allerlei mensen die, om wat voor reden dan ook, tussen wal en schip dreigen te vallen. Sommigen kunnen al langere tijd geen werk vinden, anderen zitten in de ziektewet of hebben psychische, sociale of verstandelijke beperkingen. Op zich kunnen en willen zij wel nuttig bezig zijn, maar ze weten de weg niet of hebben er de energie niet voor. Daardoor komen zij in een sociaal isolement. Hieronder vallen ook vluchtelingen en jonge schoolverlaters die geen baan kunnen vinden, bijvoorbeeld doordat ze goede werknemers- of sociale vaardigheden missen.

Eén loket
Centrale spil in deze, ook landelijk gezien unieke en integrale samenwerking, is het Sociaal stadsteam van Welzijn Oudewater. Dit is het loket, de integrale toegang, waar vraag en aanbod samenkomen. Vragen van inwoners staan centraal, het ondersteuningsaanbod is volgend. Samen met de andere partijen kijkt het Sociaal stadsteam vervolgens of mensen begeleiding nodig hebben en in welke vorm. Belangrijk voordeel is dat de inwoner zijn verhaal slechts één keer hoeft te vertellen én het voorkomt dubbel werk.

Overvraagd

Mensen die deelnemen aan Oudewater Werkt! zijn erg gemotiveerd. Ze geven aan dat ze zich weer gehoord voelen en dat er eindelijk iets concreets wordt gedaan. Het geeft hoop, omdat ze kleine stapjes vooruit gaan. Johan bijvoorbeeld kreeg steeds ontslag na kortdurende baantjes, vooral doordat hij werd overvraagd. Hij zat al enige tijd in de ziektewet, waardoor het met hem en zijn thuissituatie bergafwaarts ging. Via het Stadsteam kwam hij terecht bij Hotel Abrona, waar hij sociale- en werknemersvaardigheden leert met het doel opnieuw een baan te vinden. Johan zegt zelf: ‘Van op de bank zitten werd ik ongelukkig, ik voel me nu gelukkiger. Ik hoef me niet te schamen en ik leer veel. Het gaat stap voor stap en ze helpen me. Ik ben blij dat ik dit mag doen en ik ga er helemaal voor!’ Zo is Oudewater Werkt! een opstap voor Johan om samen met hem te ontdekken wat zijn belastbaarheid is en in welke werkomgeving hij gezond kan functioneren. Daardoor heeft hij weer een grotere kans op een betaalde baan.

Moeilijk bemiddelbaar

Een andere deelnemer aan Oudewater Werkt! is Theo (60), die is ontslagen door een reorganisatie bij het bedrijf waar hij al jaren werkte. Vanwege zijn leeftijd en beperkte verstandelijke vermogens is hij moeilijk bemiddelbaar en hoeft hij niet te solliciteren. Theo is mantelzorger en ontvangt individuele begeleiding thuis op basis van een WMO-beschikking. Maar hij is geen bankzitter en wil graag iets doen. Dankzij Oudewater Werkt! werkt hij nu als vrijwilliger in Hotel Abrona. Hierdoor is de beschikking van individuele begeleiding thuis verlaagd. Theo zegt zelf: ‘Ik ontmoet mensen en dat maakt me blij. Ik kan iets doen wat nodig is’.

Gezamenlijk bereik je meer

Deze manier van samenwerken geeft alle betrokken partijen veel voldoening, benadrukken wethouder De Regt en bestuurder Duenk. ‘Als lokale organisaties bereiken we meer door samen te werken. Daardoor krijgen kwetsbare mensen nieuwe kansen en mogelijkheden om weer mee te doen.’

[([003_482_rb-image-2876319.jpeg])]

Congres

Ervaar hoe je je eigen innovatieve vermogen versterkt! Kom op 29 september naar het Congres ‘Innovatie in de Wmo’. Meer informatie >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden