‘Standaardisatie omgevingsdiensten ver te zoeken’

1

Het ontbreekt aan sturing en regie rond de informatievoorziening van omgevingsdiensten. Een krap budget is geen excuus.

De stelt Telengy na onderzoek. “In zijn algemeenheid zijn de conclusies en aanbevelingen van ons eerste onderzoek in 2013 op hoofdlijnen blijven staan”, zet het adviesbureau op een rij:

 • Focus op de besturing en inrichting van de eigen organisatie;
 • Grote diversiteit in organisatie/werkwijze, ondanks homogeen takenpakket;
 • Beperkte aandacht voor I-visie en architectuur;
 • Delen van (handhavings)informatie nog in kinderschoenen;
 • Beperkte innovatie in processen en werkwijze;
 • Gezamenlijk platform voor informatievoorziening omgevingsdiensten wordt gemist.

“Het mag duidelijk zijn dat de urgentie om medio 2013 als omgevingsdienst te kunnen starten inmiddels volledig is vervallen”, aldus het onderzoek. “De urgentie heeft zich veelal naar binnen gekeerd naar het op orde brengen van de eigen organisatie. De urgentie zit daarbij vooral in personele, organisatorische en bedrijfsvoering aspecten. Informatievoorziening komt vooralsnog slechts sporadisch in deze prioriteitenlijst voor.”


Budget

Het geld klotst niet tegen de plinten op bij de omgevingsdiensten, maar het ontbreekt vaak ook zeer aan visie. Binnen het beschikbare budget zijn veel meer slimme keuzen te maken dan momenteel het geval is, stelt Telengy. Daarom besluit het rapport met negen adviezen:

 1. Voer centraal regie op en geef sturing aan ontwikkeling en innovatie

  Het belang van gezamenlijke ontwikkeling en innovatie op het gebied van informatievoorziening wordt alom onderkend. De aanbeveling is dat er een organisatie moet zijn die de regie en sturing hierop oppakt. De meest aangewezen en wellicht wel enige partij hiervoor lijkt Omgevingsdienst.nl. Bij voorkeur in samenwerking met partijen als IPO, VNG, KING en andere ketenpartners. Nu is het moment om dit in te richten om te voorkomen dat lokale investeringen in bestaande systemen de echte innovatie blokkeren.
 2. Positioneer informatievoorziening als strategisch bedrijfsmiddel

  Aanbeveling is om vanuit Omgevingsdienst.nl een platform te faciliteren waar informatievoorziening specialisten uit de diensten samen werken aan innovaties voor de omgevingsdiensten. Daarmee kan ook sturing worden gegeven aan landelijke ontwikkelingen en programma’s, best practices worden gedeeld en kunnen individuele diensten “ontzorgd” worden. Dit naar analogie van initiatieven voor de andere bedrijfsvoeringsaspecten waar Omgevingsdienst.nl zich op richt.
 3. Hanteer standaarden op basis van het “pas toe of leg uit” principe

  Voer het “pas toe of leg uit” principe in voor een gezamenlijk vastgestelde lijst van standaarden, bewaak dit en dwing het waar nodig af. Zowel op het niveau van de individuele omgevingsdienst, binnen de landelijke programma’s en projecten als bij leveranciers (leveranciersmanagement).
 4. Focus op ontwikkelen van centrale/landelijke voorzieningen

  Focus op het ontwikkelen en faciliteren van handige centrale/landelijke voorzieningen die individuele omgevingsdiensten en ketenpartners laagdrempelig kunnen gebruiken in aanvulling of aansluiting op eigen lokale informatiesystemen. Met name voor nieuwe ontwikkelingen die nog niet op grote schaal lokaal geïmplementeerd zijn. Daarmee kan gefaseerd een gemeenschappelijke informatievoorziening worden uitgebouwd.
 5. Zet moderne mogelijkheden in voor de ontwikkeling van voorzieningen

  Maak voor de ontwikkeling van nieuwe en centrale informatievoorzieningen gebruik van moderne mogelijkheden zoals crowdsourcing, opensource, bestaande voorzieningen, online portals en de cloud. Doe dit dus vooral samen met marktpartijen en ontwikkel deze voorzieningen vervolgens ook gezamenlijk als open source door. Organiseer hierbij tevens het collectief opdrachtgeverschap en leveranciersmanagement.
 6. Benut de invoering van de nieuwe omgevingswet

  De nieuwe omgevingswet brengt opnieuw veel veranderingen met zich mee voor omgevingsdiensten en gemeenten. Benut deze veranderingen (urgentie) om de hiervoor benodigde informatie en functionaliteit gezamenlijk te ontwikkelen, met toepassing van de andere aanbevelingen. Maak hierbij gebruik van de (nieuwe) landelijke budgetten die voor deze ontwikkelingen beschikbaar zijn/komen.

Over Auteur

Avatar

1 reactie

 1. Avatar
  Hans J.P. van Di?n op

  Het welslagen van RUD’s wordt inderdaad bepaald door de mate van standaardisatie, maar dan ook van alles; van A tot Z. STANDAARD takenpakket, standaard proces, standaard dossierkwaliteit, standaard menskwaliteit, standaard ICT, standaard informatie-uitwisseling, standaard DVO/SLA, etc. etc. Weliswaar is er keuze uit 1, 2 of 3 niveau van de standaard. Smal, Normal, Heavy. En dan komt het tweede belangrijke punt, waar nu niet aan wordt voldaan: ‘SCHOON OVER’! Dat betekent selectie aan de RUD-poort. Als deelnemer aan de RUD moet je voldoen aan de standaard gestelde kwaliteit; zo niet, kom je de brug niet over. Maatwerk is mogelijk, maar daar betaal je dan als individuele opdrachtgever ook fors extra voor. Maatwerk is uit den boze om effectief en efficiënt te kunnen werken.
  Het gaat hier puur zakelijk gezien om bedrijfsvoering en niet om bestuurlijke speeltjes!
  Waarom kan standaardisatie bij de gedecentraliseerde Rabobank kantoren wel, en niet bij de overheid??

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden