Kamp strijdt tegen winkelleegstand

0

Om leegstand in de winkelstraat tegen te gaan, maakt minister Henk Kamp vandaag aanvullende afspraken met winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden binnen de gezamenlijke Retailagenda.

De intensivering van de Retailagenda is nodig na recente faillissementen van grote winkelketens, waardoor de markt voor winkelpanden extra onder druk staat. Om de problemen aan te pakken, gaat een landelijk team komend jaar samen met gemeenten in kaart brengen hoe en waar er vierkante meters uit de markt kunnen worden genomen. Kamp: “Alleen neemt na recente grote  faillissementen de druk op de markt voor winkelruimtes flink toe met extra leegstand als gevolg. Daarom nemen we nu aanvullende maatregelen, zodat we in komende jaren versneld kunnen komen van veel vierkante meters in kwantiteit naar minder vierkante meters van kwaliteit. Onze winkeliers verdienen aantrekkelijke winkelcentra en binnensteden om in te ondernemen, zodat consumenten er graag blijven komen voor hun aankopen.”

Twee sporen

Kamp zet met de retailers in op 2 sporen. Ten eerste is er het mobiliteitsprogramma voor de retail. Dat is hard nodig omdat het aantal WW-uitkeringen in de sector afgelopen jaar met 61 % is gestegen. Kamp schrijft: “Daarom hebben de sociale partners in de retail – Detailhandel Nederland, FNV en CNV Vakmensen – het initiatief genomen om een mobiliteitsprogramma voor de retail te ontwikkelen. Het doel hiervan is om werknemers die hun baan zijn verloren extra te ondersteunen zodat zij zo snel mogelijk weer aan het werk kunnen, binnen of buiten de retailsector.”

Het tweede spoor is dat wat de minister ‘Impulsaanpak winkelgebieden’ noemt. “Als niet op tijd wordt ingegrepen, bestaat het risico dat binnensteden verloederen en de leefbaarheid voor bewoners, consumenten en ondernemers afneemt. Dat betekent niet dat Nederland op slot moet en nieuwbouw niet mogelijk is. Dit moet echter niet ten koste gaan van de binnenstad.” De inpuksaanpak valt in  vier delen uiteen:

  1. Gezamenlijke analyse: Samen met provincies en gemeenten wordt de bestaande en de plancapaciteit in beeld gebracht en wordt ingeschat hoe groot het overschot is. Hierbij zal zoveel mogelijk met vergelijkbare kengetallen worden gewerkt.
  2. Instrumentontwikkeling: Gemeenten en provincies hebben instrumenten nodig om te kunnen sturen. Met hen wordt bezien of er een saldo-benadering voor vierkante winkelmeters kan worden uitgewerkt en het ‘nee, tenzij’ uitgangspunt voor nieuwvestiging kan worden geobjectiveerd.
  3. Afspraken in deals: Gemeenten en provincies hebben elk hun eigen omstandigheden en snelheden. Zoals aangegeven worden in juni ook RetailDeals met de provincies gesloten, waarin elementen zoals kennisdeling, analyse en instrumentontwikkeling en –toepassing worden opgenomen.
  4. Ondersteuning in de uitvoering: De toolkit voor gemeenten wordt uitgebreid en er wordt meer geïnvesteerd in kennisdeling en ondersteuning van gemeenten.

Kamp klinkt strijdbaar: “We gaan door met het sluiten van Retaildeals met gemeenten, en vanaf nu ook met provincies, omdat maatwerk in de regio belangrijk blijft bij het aantrekkelijk en eigentijds houden van onze winkelgebieden en stadscentra.”

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden