Meer leegstand winkels in kwart gemeenten

1

Het gaat slecht met de winkelstraten en -centra van het land, maar gemeenten kunnen de pijn verzachten met hun ruimtelijke ordeningsbeleid.

Ruimtelijk-economisch adviesbureau DTNP uit Nijmegen heeft zijn Leegstandsbarometer geactualiseerd. Uit dat onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten (28%) op het gebied van winkelleegstand slechter voor staat dan vorig jaar. In de 113 geanalyseerde gemeenten valt de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de komende vijftien jaar ook nog lager uit. Toch heeft 17 procent van de gemeenten een betere verwachting gekregen dan vorig jaar.

Toename
Onder meer door minder bestedingen, ondernemers die ermee stoppen en de opkomst van webwinkels is de leegstand in Nederland het afgelopen jaar toegenomen met ruim 150.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Een leegstandsniveau van 4 tot 6 procent is nodig voor een goede doorstroming. Als er meer panden leegstaan is er sprake van structurele leegstand. In 15 procent van de onderzochte gemeenten is dit het geval.

Dan het relatief goede nieuws. Door niet meer in te zetten op verouderde woonboulevards, aanloopstraten en buurtstrips is winst te halen. Grotere winkelcentra voor dagelijkse boodschappen en onderscheidende centra hebben volgens de barometer de toekomst. Hoe dan ook moeten gemeenten duidelijke keuzes maken.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Leegstand is te wijten aan gebrek aan marktwerking in commercieel vastgoed. Alleen als huren dalen stopt de uitstroom aan ondernemers en vinden nieuwe ondernemers een rendabele exploitatie in de panden. Aanwakkeren van concurrentie kan door meer transparantie, flexibilisering en vergemakkelijking van resp. marktgegevens, huurcontracten en aanhuren. Zie ook http://www.parleys.nl

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden