Provincie: Schrap bijna alle kantoorlocaties

0

De provincie Utrecht dwingt gemeenten tot 90 procent van alle kantoorlocaties te schrappen wegens de nu al bestaande leegstand. “De kraan kan dicht nu.”

Op dinsdag 15 oktober heeft Gedeputeerde Staten de Thematische structuurvisie kantoren vastgesteld. Het plan van aanpak is nu juridisch in kannen en kruiken, als Provinciale Staten akkoord gaan.

“De eerste stap is nu gezet, de kraan zit erop en nu kunnen we hem dichtdraaien”, stelt Gedeputeerde Remco van Lunteren.

In de structuurvisie worden twintig locaties beschreven waar op dit moment door de gemeenten nog ruimte wordt gegeven om nieuwe kantoren bij te bouwen. Voor deze locaties zal de provincie zogenaamde inpassingsplannen maken, waarmee de bestemming van de gebieden zal veranderen. Alleen op een beperkt aantal locaties die op langere termijn goed aansluiten bij de marktvraag mogen er dan nog wel nieuwe kantoren bijkomen.

Bestaande kantoorpanden profiteren hiervan, omdat zij niet langer concurreren met een overvloed aan (goedkope) nieuwbouwmogelijkheden, concludeert de provincie.

Transformatie
De provincie zet ook in op transformatie (hergebruik) of sloop-nieuwbouw van leegstaande kantoren. “Samen met eigenaars, beleggers en gemeenten uit de regio worden er oplossingen bedacht om de leegstand van de bestaande kantoren tegen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bestaande kantoren een nieuwe functie krijgen, zoals studenten- en starterswoningen.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.