Renovatie door participatie

0

Eindhoven kent binnenkort een primeur als het gaat om bewonerscommunicatie. In de wijk ’t Ven is het eerste groot onderhoudsproject waarbij een bewonersapp wordt ingezet die door de bewoners zelf mede-ontworpen is.

Tijdens de werkzaamheden aan ruim 360 woningen staan bewoners op elk moment van de dag online in contact met de aannemer en de corporatie dankzij de ‘samen-renoveren app‘. Via de app is o.a. per woning te zien wanneer er welke werkzaamheden op de planning staan, kunnen keuzes worden doorgegeven en persoonlijke berichten verstuurd en ontvangen worden. Deze mobiele oplossing is in opdracht van de Eindhovense corporatie Woonstichting ‘thuis in nauwe samenwerking met een aantal bewoners ontwikkeld. Woonstichting ‘thuis is een Eindhovense woningcorporatie met ruim 10.000 woningen in de stadsregio Eindhoven.

App als buurtpleintje

Tijdens haar afstuderen aan de TU/e bedacht Fiona Jongejans een app die bewoners in buurten en wijken meer zou verbinden zodat de sociale cohesie versterkt kon worden. De communicatieadviseur van corporatie ‘thuis zag kansen om bewonerscommunicatie slimmer en beter te laten verlopen via een app. Omdat zowel het vroegtijdig betrekken van bewoners als een soepel projectverloop belangrijke succesfactoren zijn voor het slagen van dit soort projecten werden beide concepten gebundeld met de ‘samen-renoveren app’ als resultaat. ‘thuis herkende de potentie van zo’n app direct en verwacht er twee vliegen in een klap mee te slaan. Enerzijds kan het proces efficiënter doorlopen worden en anderzijds is het een kans om bewoners meer te betrekken wat uiteindelijk tot een hogere klanttevredenheid zal leiden. Tot slot is de verwachting dat het ingrijpende groot onderhoudsproject als een katalysator fungeert in het versterken van de onderlinge band tussen de wijkbewoners. De hoop is er dat de onderhoudsapp een buurtapp wordt en de partijen spreken de hoop uit dat de app dan fungeert als het ‘pleintje van vroeger’.

Actieve participatie
Woonstichting ‘thuis ziet de dit project is een goed voorbeeld van innovatieve bewonersparticipatie. “Wij wilden ruim voordat het project van start ging met bewoners onderzoeken hoe de onderlinge communicatie tijdens zo’n ingrijpend traject verbeterd kon worden. Gezien het gemak en toegenomen gebruik van smartphones en tablets bleek de voorkeur al snel richting een app te gaan,” vertelt Irene Neggers, sociaal projectleider bij ‘thuis. Na een eerste informatieavond met bewoners volgden sessies waarbij bewoners en medewerkers van ‘thuis de functies en vormgeving van de app samen bedachten. De bewoners waren aangenaam verrast door deze aanpak: “We konden meedenken en zelf aangeven wat ons nou handig leek i.p.v. dat iemand achter een bureau bedenkt wat de mensen wel leuk zullen vinden”. De betrokken bewoners hebben niet alleen een belangrijke rol gehad tijdens het ontwerpproces. Ook bij het in gebruik nemen van de app in de wijk lopen ze voorop. Ze gaan medebewoners informeren hoe deze werkt en wat de voordelen zijn om de app te gebruiken tijdens het aanstaande project.

In maart maakten alle wijkbewoners tijdens een evenement in de wijk kennis met de bewonersapp. Het is overigens niet de bedoeling dat de app het persoonlijke contact compleet zal vervangen, integendeel. Door het slimmer omgaan met de beschikbare tijd van medewerkers zal er juist tijd vrijkomen die besteed kan worden aan zaken en bewoners waarbij dat hard nodig is.

Beschikbaar
Voor de technische realisatie tekende Grow Motion. Tijdens de brainstormsessies is een aantal functionaliteiten op tafel gekomen. Die zijn echter nog niet allemaal in de app verwerkt. Bewoners gaven zelf aan welke functionaliteiten zij graag terug zagen in deze eerste versie. De volgende stap is de ‘samen-renoveren app’ verder te ontwikkelen met geïnteresseerde partijen. Voor corporaties en bouwbedrijven die ook op zoek zijn naar innovatieve oplossingen om met bewoners te communiceren en hen te betrekken bij dergelijke projecten is de bewonersapp in de huidige vorm direct beschikbaar. Het is de bedoeling om deze op korte termijn uit te breiden met nieuwe functionaliteiten.

Voor meer informatie over de app, kijk op de site van Samen-renoveren

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden