Utrecht gaat leegstand aanpakken

0

De provincie Utrecht gaat de leegstand van kantoren aanpakken. Hiertoe is het Statenvoorstel Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK) vastgesteld

Met de TSK kondigt de provincie aan dat zij zal gaan snijden, daar waar nodig, in bestaande bestemmingsplannen die nog nieuwe kantoren mogelijk maken. Hiervoor gebruikt de provincie een inpassingsplan. Deze voorgenomen reductie van zogenoemde plancapaciteit staat per locatie beschreven

De vraag naar kantoorruimte is de laatste jaren sterk afgenomen. Niet alleen tijdelijk vanwege de crisis, maar de vraag zal ook in de toekomst verder afnemen als gevolg van nieuwe manieren van werken.

In 2014 stond in de provincie Utrecht 1,2 miljoen m2 kantoorruimte leeg, maar liefst 19% van de totale kantorenvoorraad. Ondanks de leegstand kan volgens de regels van bestemmingsplannen in de provincie Utrecht nog maximaal 4,3 miljoen m2nieuwe kantoorruimte worden bijgebouwd. De meeste van deze bestemmingsplannen zijn gebaseerd op plannen “uit de tijd dat iedereen nog overtuigd was van aanhoudende groei op de kantorenmarkt. Kortom: de provincie Utrecht heeft op dit moment niet alleen teveel kantoorruimte, maar ook teveel capaciteit in bestemmingsplannen voor de bouw van nieuwe kantoren”, meldt de Provincie

Na vaststelling van de TSK door Provinciale Staten in februari 2016 wordt anderhalf jaar later het ontwerp-inpassingsplan tervisie gelegd. Hierbij wordt  zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de  planologische regelingen van de huidige bestemmingsplannen. Tot die tijd zijn gemeenten en andere initiatiefnemers in de gelegenheid om de te schrappen plancapaciteit alsnog te benutten. Het inpassingsplan wordt vervolgens eind 2017 vastgesteld.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden