Vier adviezen voor levendige winkelstraten

0

Een pasklaar recept uit de ruim 50 acties en samenwerkingsverbanden is niet geven. Al tijdens de aanloop naar de verkiezingen zouden kandidaten voor de raad op een rij moeten zetten wat in hun gemeente de beste kans van slagen heeft.

Dat stelt Detailhandel Nederland bij de presentatie van het zogenoemde masterplan Winkelgebied van de toekomst, een publicatie van Platform31. “In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, wordt leegstand niet alleen veroorzaakt door de economische crisis”, zegt voorzitter Jan Meerman van de brancheorganisatie.

“Het probleem lost zich dan ook niet vanzelf op wanneer de economie weer aantrekt. Als we niets doen neemt het probleem hand over hand toe.” Gelukkig kan de publicatie een masterplan zijn voor het werk aan levendige winkelstraten, laat Meerman weten.

Tijdens het schrijven hebben makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, winkeliers, gemeenten en provincies zich binnen de G32 bereid getoond om zich in te zetten voor hun winkelgebieden. “Cruciaal voor de toekomst van winkelgebieden is goede publiek-private samenwerking op lokaal en regionaal niveau”, ziet wethouder Yvonne van Mierlo van de gemeente Helmond en voorzitter van de pijler Economie van de G32.

“De aanbevelingen uit het rapport bieden gemeenten inspiratie. Het rapport biedt zinvolle bouwstenen voor de nieuwe coalitieprogramma’s.”  

Adviezen
De publicatie geeft aan wat de vele mogelijkheden zijn, maar de regionale en lokale context is van groot belang bij de keuze voor de ene of andere “instrumentencocktail”, is de conclusie. “Er is dus geen pasklaar recept te geven voor ieder winkelgebied, maar we doen wel enkele generieke aanbevelingen:

 

1)    Zet het behouden of verhogen van de aantrekkelijkheid voor consumenten voorop

  • Vertaal dit bijvoorbeeld naar het stimuleren van een bij de doelgroep passend aanbod (van winkels, horeca en voorzieningen), gastvrijheid, bereikbaarheid, spanning en ontspanning, transparantie en service (in en buiten de winkel).

2)    Gebruik een weloverwogen analyse en een reële, inspirerende toekomstvisie bij de keuze voor instrumenten

  • Bij het maken van deze analyse en visie (waar ook instrumenten voor worden beschreven) zou het regionale en niet primair het lokale schaalniveau leidend moeten zijn. De meeste consumenten, winkeliers en beleggers laten zich weinig leiden door gemeentegrenzen, maar handelen vooral regionaal. Er zijn diverse manieren om dit procesmatig of juridisch te verankeren, zowel tussen gemeenten als in ruimtelijke richtlijnen van de provincie.

3)    Krachtige professionele, publiek-private gebiedsmanagementorganisaties

  • Het gaat onder meer om centrum-, binnenstads- of winkelstraatmanagement, dat in algemeen belang aantoonbaar waarde toevoegen kunnen de continuïteit in de uitvoering en het elkaar onderling houden aan afspraken versterken.

4)    Houd ruimte om te experimenteren met de inzet van oude of geheel nieuwe instrumenten

  • Het recente succes van instrumenten als de bedrijfsinvesteringszones en de lopende pilots met stedelijke herverkaveling tonen aan dat hier dynamiek en vernieuwing uit voortkomt.”

Wie dit wat algemene adviezen vindt, heeft gelijk. Het zijn dan ook generieke aanbevelingen. Raadsleden die met een meesterplan op weg naar de verkiezingen willen, hebben leeswerk te doen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden