VNG vindt schoolgebouwen ‘gezamenlijke opdracht’

1

Het is aan de VNG, de PO-raad en het Rijk om de landelijke drempels die de lokale samenwerking voor goede onderwijshuisvesting belemmeren uit de weg te ruimen

Dit zegt GertJan Nijpels, burgemeester van de gemeente Opmeer en lid van de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport in reactie op berichtgeving in de media over de kwaliteit van schoolgebouwen. Onder meer de Volkskrant berichtte over de patstelling tussen schoolbesturen en gemeenten over het dragen van renovatiekosten. Hierdoor zijn leerlingen vaak onnodig lang in oude schoolgebouwen gehuisvest.

In een brief op de site van de VNG stelt Nijpels:”Tijd om als gemeenten, schoolbesturen en Rijk eens op te houden met praten over gedeelde verantwoordelijkheden als het om de kwaliteit van schoolgebouwen gaat en te redeneren vanuit een gezamenlijke opdracht.’

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bracht in juni de “Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs” uit. Het omvat een stappenplan dat gemeenten en schoolbesturen kunnen gebruiken bij het opstellen van een duurzaam huisvestingsbeleid en geeft onafhankelijke informatie, technische, procesmatige en financiële tips en opties.
Per 1 januari 2015 zijn de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES aangepast in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school. De wetswijziging betekent voor gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nijpels:”Om de benodigde kwaliteitsslag te kunnen maken is het nodig om samen met het Rijk, gemeenten en schoolbesturen op vernieuwende wijze naar het bekostigings- en financieringsvraagstuk te kijken. De Green Deal Scholen is hiervan een goed begin. Dit programma van het Rijk, de VNG en de sectorraden voorziet in een reeks activiteiten waarmee schoolbesturen en gemeenten de komende drie jaar ondersteuning krijgen om bestaande schoolgebouwen duurzaam, gezond en betaalbaar te maken. De benodigde verandering in denken waarmee de kwaliteitsslag voor schoolgebouwen invulling kan krijgen, krijgt daardoor in de praktijk al vorm.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. C. van Rijswijck-aan den Boom op

    Bij schoolgebouwen gaat het niet alleen om kwaliteit. Al te vaak wordt vergeten dat vooral de locatie van een nieuw te vestigen school heel belangrijk is. Er liggen bij TNO diverse rapporten die aangeven dat de locatie van belang is. Helaas wordt bij nieuwbouw hieraan voorbij gegaan. Het belang van het kind dient voorop te staan bij het kiezen van de locatie, daarom zou inmenging van het Ministerie van Onderwijs aanbeveling verdienen.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden