Afschaffing Wtcg en CER roept vragen op

0

Het kabinet is van plan de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) per 1 januari 2014 af te schaffen. Gemeenten kunnen chronisch zieken en gehandicapten in het vervolg ondersteunen vanuit de Wet werk en bijstand (WWB) en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De aangekondigde wijzigingen in beide wetten roepen echter vragen op over de mogelijkheden die gemeenten ter beschikking zullen staan om chronisch zieken en gehandicapten daadwerkelijk te ondersteunen.
Werk en bijstand
In het Regeerakkoord staat dat de individuele bijzondere bijstand wordt verruimd. In de huidige WWB zit echter weinig ruimte voor ‘individueel maatwerk’. Het moet gaan om noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden, en die niet uit de eigen draagkracht kunnen worden betaald. Bovendien moeten de zogenaamde voorliggende mogelijkheden uitgeput zijn. Zou de oorspronkelijk bedoelde maatwerkfunctie van de bijzondere bijstand er nu toch komen?

Eigen bijdragen

Gemeenten mogen in de nieuwe Wmo voor zowel de algemene als de maatwerkvoorziening (nu nog: individuele voorziening) een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen. Nieuw is dat de eigen bijdrage voor de algemene voorziening door de gemeente zelf kan worden gevraagd, opgelegd en geïnd. De hoogte daarvan wordt niet inkomensafhankelijk. De vraag is hoe gemeenten om zullen gaan met een eventuele stapeling van eigen bijdragen.

Loopbrug

Het motto ‘Bruggen slaan’ van het Regeerakkoord past goed bij de loopbrug tussen de Wmo en de WWB. Maar de informatie over de (juridische) inhoud en de beschikbare budgetten roept nog veel vragen op. De VNG adviseert gemeenten om het beschikbare budget in te zetten voor bijzondere bijstand en om in 2014 zelf aanvullend beleid voor 2015 te ontwikkelen. Samen met het Transitiebureau Wmo wordt in het najaar van 2013 een handreiking gepubliceerd.


Wilt u meer lezen over de mogelijkheden voor gemeenten om chronisch zieken en gehandicapten te ondersteunen? Neem een introductieabonnement op Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden