‘Gemeenten, breng pgb-houders in kaart’

0

Gemeenten, ga in gesprek met pgb-houders om in beeld te krijgen over wie je het hebt.

Zo luidt het advies van MOVISIE aan gemeenten die over het persoonsgebonden budget gaan beslissen. “Zolang je niet in beeld hebt over wie je het hebt, is het moeilijk om de voorwaarden te scheppen”, aldus Anne Lucassen.

Pgb, ja of nee? Dat is kortweg de vraag die speelt. Bij de decentralisatie gaan de zorgfuncties begeleiding en kortdurend verblijf waar cliënten een pgb voor hebben naar de Wmo. Gemeenten gaan deze zorg regelen. Op het moment is het nog de vraag of gemeenten wel of niet verplicht worden om met het persoonsgebonden budget te werken. MOVISIE organiseerde enkele bijeenkomsten tussen zorgaanbieders, pgb-houders en gemeenten om het over deze vraagstukken te hebben.

Voorwaarden

“Veel gemeenten vinden het feit dat burgers zelf zorg inkopen met het budget een goed principe”, zegt Anne Lucassen. “Hun antwoord op pgb ja of nee is: ja, mits. Zij vragen zich af onder welke voorwaarden dit het beste kan.” Want, kan iedereen de administratieve lasten aan? Vind je dat je het eigen netwerk moet kunnen betalen uit het budget? Wie komt voor het budget in aanmerking en waar mag je het pgb voor inzetten? “Er kwam uit de bijeenkomsten geen kant en klaar antwoord. Zo blijkt maar weer hoe lastig deze kwestie is”, zegt Lucassen.

De grote angst bij gemeenten, zo merkte Lucassen, is het ‘fraudeverhaal’. ‘Het oneigenlijk gebruik van het pgb overheerst vaak in dit soort discussies’, legt ze uit. ‘Natuurlijk is het belangrijk om hier op te letten, maar het is ook belangrijk om vanuit vertrouwen te kijken in plaats van wantrouwen.’ Tijdens de bijeenkomsten kwamen veel pgb-houders met verhalen over hoe zij het budget gebruiken en waar zij tegen aanlopen. ‘Die voorbeelden illustreerden maar weer de complexe zorgvraag van deze pgb-houders.’

Meedenken

MOVISIE adviseert: Ga als gemeente samen met de pgb-houders en de zorgaanbieders in gesprek om te kijken hoe je dit het beste kunt regelen. “Om individueel het gesprek aan te gaan is onmogelijk”, zegt Lucassen. “In Amsterdam hebben we het bijvoorbeeld over 10.000 tot 15.000 mensen. Maar het is bijvoorbeeld wel mogelijk om bijeenkomsten te organiseren waarbij iedereen kan meedenken over het beleid.”

De oplossing voor het pgb-vraagstuk zal voor iedere gemeente verschillend zijn, meent Lucassen. “Er zijn gemeenten met heel veel pgb-houders en andere gemeenten hebben er bijvoorbeeld maar 200. Maar de essentiele vraag blijft: wie mag een pgb gebruiken, onder welke voorwaarden en waarvoor kun je het budget inzetten?”

Onrust

Onder pgb-houders  bestaat er volgens Lucassen veel onrust. “Wat gaat er na 2014 gebeuren? Niemand weet het zeker. Daarom is het goed om met elkaar naar een oplossing te zoeken. Gemeente Haarlemmermeer nodigt budgethouders al uit voor bijeenkomsten. Zij zijn ook bezig met het schetsen van scenario’s. Zo krijg je meer een kader, dat helpt bij het maken van beslissingen voor dit complexe onderwerp.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden