Gemeenten moeten haast maken met overgangsrecht

0

De toegang tot zorg verloopt stroef . Veel mensen die bij gemeente, zorgverzekeraar of zorgkantoor aankloppen voor zorg, hulp en ondersteuning ervaren wachttijden en gebrekkige communicatie.

Dit blijk uit de rapportage Meldingen veranderingen in de zorg van koepelorganisatie Iederin, Patiëntenfederatie NPCF en Landelijk Platofrm GGz (LPGGz). Het aantal vragen, problemen en klachten dat de in dit rapport bijeengebrachte organisaties in het derde kwartaal van 2015 hebben ontvangen is gestegen t.o.v. het vorige signaalrapport. De meldingen laten zien dat verbeteringen in de informatie en bejegening, een versterking van de positie van de cliënt en een verbetering van de uitvoering nodig zijn.

Keukentafelgesprekken ontoereikend
Veel meldingen gaan over keukentafelgesprekken die vooral gericht zijn op bezuinigen en veel minder op het bieden van passende zorg. Veel signalen gaan of de huishoudelijke hulp die minder wordt of niet meer vanuit de gemeente wordt aangeboden. Ook gaan veel meldingen over de toegang tot zorg, het doorverwijzen tussen ”loketten” en over de toegang tot een toereikend pgb. Ook zeggen mensen dat wijkteams nog niet overal goed functioneren. Wettelijk voorgeschreven procedures voor aanvragen van zorg worden niet altijd nageleefd. Steeds meer melders geven aan dat zij hun zorg via de rechter moeten afdwingen.

Overgangsrecht loopt af
Het overgangsrecht loopt 31 december af. Het is, volgens de rapportage, dus één minuut voor twaalf voor alle verantwoordelijke uitvoerders om de toegang tot zorg en ondersteuning en de uitvoering op orde te hebben. De organisaties roepen ondermeer op tot het verbeteren van de positie van de cliënt en verbetering van de uitvoering van en toegang tot Wlz, Zvw, Wmo en Jeugdwet.

Uit de rapportage  blijkt dat de gehele keten nog teveel losse schakels heeft op kritische punten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.