Is de bijstand voldoende om rond te komen?

0

Met alleen een bijstandsinkomen kun je niet rondkomen. Dat is ook niet het uitgangspunt. In de loop der jaren zijn er tal van andere vormen van inkomensondersteuning bijgekomen voor huishoudens op het sociaal minimum. Maar ook deze aanvullingen blijken onvoldoende voor bepaalde huishoudtypen.

Voor paren met twee of meer kinderen is het bijstandsinkomen inclusief aanvullingen onvoldoende om basiskosten als wonen, eten en kleding te betalen. Dit gold al een aantal jaar voor paren met drie of meer kinderen, maar in 2014 voor het eerst ook voor deze groep. Paren met twee kinderen komen 50 euro per maand te kort, met drie kinderen 150 euro per maand. Na het betalen van de vaste lasten, bezuinigen zij op posten als kleding, inventaris en voeding.

Maatregelen

Voor 2015 staat tal van maatregelen op stapel, zoals het samenvoegen van een aantal kindregelingen en het afschaffen van de categoriale bijzondere bijstand. Daarnaast is de verwachting dat de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten gepaard zal gaan met een verhoging van de eigen bijdragen. Het is dan ook van het grootste belang in kaart te krijgen welke groepen het kwetsbaarst zijn, zodat ondersteuning gericht kan plaats vinden.

Gemeenten

Gemeenten kunnen gezinnen financieel ondersteunen, bijvoorbeeld met een bijdrage in de schoolkosten, of met stadspassen die korting geven op cursussen, sport en culturele activiteiten. Deze gezinnen zijn verder afhankelijk van particuliere initiatieven als het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld. Dergelijke organisaties zijn echter niet in alle gemeenten in Nederland actief.

 

Meer lezen over de inkomenspositie van mensen met een bijstandsuitkering? Neem een voordelig introductieabonnement op Sociaal Bestek >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden